Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene POZOR!!! podujatie sa uskutoční 27. 5 – 28. 5 2023

Opis lokality

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. Na ploche takmer 50 ha sú sústredené mimoriadne bohaté zbierky rastlinných druhov (dreviny, ruže, rododendrony, kaktusy a sukulenty), ktoré patria k jedinečným kolekciám na území Slovenskej republiky. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä domáce (pôvodné) druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Odborná orientácia Arboréta Borová hora na pôvodnú dendroflóru s osobitým zameraním na dendroflóru Slovenska mu dáva punc jedinečnosti a originálnosti.

Adresa:Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen
Mesto/obec:Zvolen
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:47,89 ha
Nadmorská výška:291
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Breza svalcovitá, hloh Lindmanov, rôzne druhy a krížence jarabín a rododendronov, starých regionálnych odrôd ruží

Zaujímavosť:V zbierke drevín Arboréta Borová hora nachádzame množstvo foriem, ktoré pochádzajú z prirodzených lokalít ich výskytu v Slovenskej republike. Medzi najhodnotnejšie patria populácie brezy svalcovitej (125 pôvodov), pôvodnej najmä na severovýchode Slovenska, ktorých výskyt dokumentuje južnú hranicu prirodzeného areálu rozšírenia tejto vzácnej dreviny. Medzi významné morfologické odchýlky možno zaradiť napr. široko kužeľovitý pomaly rastúci smrek obyčajný 'Poľana', praslenovitý kultivar 'Papradno', zakrsnutý 'Chom' alebo 'Mikulášovice'. Z pôvodov borovice lesnej sú zaujímavé 'Šaštín' s pokrúteným kmeňom, 'Pravno' s plazivým rastom. Z listnatých drevín sú zaujímavé zakrsnuté formy hraba obyčajného 'Drobec', 'Borová' alebo zlatožltá lipa európska 'Zlata'. V zbierke ruží sa archivuje aj 50 odrôd ruží vyšľachtených Rudolfom Geschwindom a iné regionálne odrody. V zbierke rododendrónov je sústredených 22 botanických druhov. Hybridné rododendróny a opadavé azalky sú zastúpené 63 kultivarmi. Cenné sú najmä kultivary, ktoré vznikli šľachtením v Průhoniciach (´Antonín Dvořák´, A. S. Tarouca´, ´Humoreska´, ´Lajka´, ´Luník´, ´Otava´ ai.).
História:Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965 s cieľom vytvoriť priestor a podmienky pre praktickú výučbu v biologických vedných disciplínach na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene. Zbierka drevín, ktorá vznikla ako prvá dodnes spĺňa požiadavky pedagógov na výučbu lesníckej dendrológie a príbuzných odborov (botanika, fytocenológia, klimatológia, pedológia). Prioritou výsadieb drevín sa od vzniku arboréta stala presná znalosť pôvodu vysadených drevín (lokalita, nadmorská výška, orografický celok, geografické koordináty), ktorá poukazuje na ich širokú morfologickú a geografickú variabilitu v prirodzených podmienkach lesných ekosystémov Slovenska, resp. strednej Európy. V zbierke drevín sa nachádza 129 rodov, 450 druhov viac ako 1 000 foriem a kultivarov a 1 500 geografických pôvodov. Zbierka ruží je zameraná najmä na odrody vyšľachtené na historickom území Rakúska-Uhorska, resp. Česka a Slovenska, alebo šľachtiteľmi pôsobiacimi na týchto územiach. V zbierke je sústredných takmer 800 kultúrnych odrôd ruží a viac ako 80 druhov botanických ruží v počte viac ako 3 500 ks kríkov. Zbierka kaktusov a sukulentov zahŕňa 550 druhov v počte 1 000 jedincov.
Otváracie hodiny:POZOR!!! 27. 5 – 28. 5 2023 (sobota a nedeľa) v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod.
Vstupné:Dospelí 3 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 2 € Deti od 3 do 6 rokov a ZŤP 1 € Deti do 3 rokov bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., riaditeľ
Vlastník:Technická univerzita vo Zvolene
Web:www.arboretum.sk
Email:arboretum@tuzvo.sk
Telefón:045/5320 814, 5320 816

English summary:The Borova hora Arboretum is a research and development workplace of Technical University in Zvolen. Its beginnings go back to the year 1965. The collections are used for pedagogical, scientific – research and educational work in the field of forestry dendrology in first place. In contrast to other similar establishment there are mainly native tree species growing here which once grew in forests of Slovakia, in their own inter species and geographical variability.

Program počas podujatia

Podujatie Dni rododendronov organizované v dňoch 27. mája až 28. mája 2023 v čase od 9,00 h. do 18,00 h. ponúka možnosť využitia stálych vyznačených náučných trás, ku ktorým počas podujatia pribudne „Rododendronový chodník“, ktorý návštevníka prevedie výsadbami azaliek a rododendronov. Podujatie je určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť s odborným výkladom počas víkendu (sobota a nedeľa) o 10,00 h. a 14,00 h.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.