Barát kút

Opis lokality

Barát kút je lesík s parkovými úpravami, ktoré boli realizované v minulosti. Nachádza sa neďaleko mesta Rimavská Sobota. V súčasnosti je zanedbaný a znečistený. V súčasnosti je záujem o jeho vyčistenie, úpravu a znovu navrátenie jeho funkcie oddychového miesta pre verejnosť najbližšieho okolia.

Adresa:časť Kurinec, Rimavská Sobota 979 01
Mesto/obec:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:1 ha
Nadmorská výška:210
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Nachádzajú sa tu pôvodné druhy lesných drevín: jaseň štíhly, jelša lepkavá, dub letný, dub cerový, ale aj pagaštan konský ako pozostatok parkových úprav z minulosti. Z rastlín sa tu vyskytuje blyskáč jarný, krivec žltý, záružlie močiarne atď.

Zaujímavosť:Barát kút bol v minulosti (50-te,60-te roky 20.storočia) obľúbeným oddychovým miestom hlavne pre obyvateľov Rimavská Sobota. Lesík prešiel parkovými úpravami pravdepodobne v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. V súčasnosti je zanedbaný, posledné roky sa pracuje na tom, aby bol opäť miestom na oddych. Má aj ekologický význam. Nachádza sa v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine, preto je dôležitým útočiskom pre rôzne rastliny a živočíchy.
História:Lokalita bola osídlená už v dobe bronzovej a v období veľkomoravskej ríše. V máji tohto roku tu bude prebiehať archelogický výskum, ktorý zrealizuje Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota.
Otváracie hodiny:2.6.2023 (piatok) - 9.00-12.00 hod
Vstupné:žiadne
Služby: Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Ing. Želmíra Ružičková
Vlastník:mesto Rimavská Sobota
Web:---
Email:zelmira.ruzickova@sopsr.sk
Telefón:047/563 49 48

English summary:Barát kút is a forest with park improvements that were implemented in the past. It is located near the town of Rimavská Sobota. It is currently neglected and polluted. Program during the event: Tourist walk from the town of Rimavská Sobota to Barát kút, explanation of the history of the place (PhDr. Alexander Botoš, Gamersko-malohomtské museum), botanical explanation (ŠOP SR), cleaning of the place from rubbish.

Program počas podujatia

Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina,

Gemersko-malohontské múzeum,
mesto Rimavská Sobota
Vás pozývajú
v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad
dňa 2.6.2023
do lokality Barát kút (pri Kurinci)

 

9.00 - 10.00   pešia túra z Rimavskej Soboty na Barát kút popri Rimave

10.00-11.00   výklad k historickej a ekologickej charakteristike územia

11.00-12.00   návrat do Rimavskej Soboty

 

Miesto stretnutia: parkovisko pri bývalej Hypernove

Prihlasujte sa do  30.5.2023 na adrese: zelmira.ruzickova@sopsr.sk alebo telefonicky na čísle: 047/563 49 48

Program je prioritne zameraný pre stredné školy a pre vyššie ročníky základných škôl. Počet účastníkov je obmedzený.

Nezabudnite si obuť  turistickú obuv. Tešíme sa na Vašu účasť!

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.