Historická promenáda v Leviciach

Opis lokality

Historická promenáda sa nachádza na pôvodnom mieste prvého verejného parku v Leviciach, ktorý spájal okruhom námestie a Levickú kalváriu. Na severe park susedí s mestským cintorínom, na juhu s pedagogickou akadémiou, východne je napojený na cestu z historického jadra mesta a západne pokračuje areálom Levickej kalvárie, lesoparkom a náučným chodníkom spájajúcim mesto s historickými vinohradníckymi lokalitami.

Adresa:ul. SNP, 934 01 Levice
Mesto/obec:Levice
Kraj:Nitriansky

Rozloha:2,0 ha
Nadmorská výška:188
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku sa nachádza množstvo domácich aj cudzokrajinných drevín, za zmienku stoja orechy čierne (Juglans nigra), brestovce západné (Celtis occidentalis), či zaujímavý judášovec strukový (Cercis siliquastrum), ktorý v lokalite dosahuje výšku až 12 m.

Zaujímavosť:Vzácnym je prepojenie parkového objektu jadra mesta s pamiatkou Levickej kalvárie a zokruhovanie promenádnej trasy ,odkazujúcou na historickú tradíciu korzovania obyvateľov v centre mesta z medzivojnového obdobia.
História:Pôvodný park vznikol v druhej polovici 19. storočia, ako prvý verejný komponovaný priestor zelene týchto rozmerov v Leviciach. Po II. sv. vojne, z dôvodu transformácie bývalej grófskej záhrady Schoellerovcov na mestský park v južnej časti centra mesta, zanikol jeho význam. V období 60.-70. rokov tu boli realizované nekoncepčné dosadby z dôvodu realizácie vodovou, avšak park už neslúžil pôvodnému účelu. Pri výstavbe novej časti cintorína zanikla jeho veľká časť a relikt pôvodného rozsahu sa zachoval len ako zanedbaná a náletovými drevinami zarastená plocha. V r. 2017 sa do obnovy parku pustil Levický okrášľovací spolok z dotačných zdrojov, darov, vlastných zdrojov a za pomoci dobrovoľníkov. V máji 2023 oficiálne otvoril park, odovzdal ho verejnosti a mestu Levice do užívania.
Otváracie hodiny:3.6.2023 16:00-19:00 4.6.2023 13:00-18:00
Vstupné:0,-€
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Dušan Daniš
Vlastník:Mesto Levice
Web:www.los-levice.sk
Email:danisdusan@gmail.com
Telefón:0949116687

English summary:The historical promenade is located on the original site of the first public park in Levice, which connected the square and Levice Calvary by a circuit. In the north, the park is adjacent to the city cemetery, in the south to the pedagogical academy, to the east it is connected to the road from the historical center of the city, and to the west it continues with the area of ​​Levická calvária, a forest park and an educational trail connecting the city with historical vineyard sites.

Program počas podujatia

Počas Víkendu otvorených záhrad a parkov v dňoch 3. - 4. júna 2023 bude v čase 14:00 - 18:00 hod na Historickej promenáde v Leviciach:

- sprievodca históriou a súčasnosťou promenády,
- levickí divadelníci budú prezentovať knižnú čitáreň so zapojením verejnosti,
- bude otvorená vyhliadková veža vrchu kalvárie.
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.