Historický park Budimír

Opis lokality

Budimírsky park je významnou plochou verejnej zelene v obci Budimír, nielen z historického, ale aj záhradno-architektonického hľadiska. Ide o pomerne zachovalý komplex budov s parkom, ktorý bol významným sídlom nižšej šľachty. Park v Budimíri je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 413/4 (dátum vyhlásenia: 28.6.1963).

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,74 ha
Nadmorská výška:209
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V rámci inventarizácie bolo v roku 2012 na ploche budimírskeho parku kompletne zinventarizovaných 192 ks stromov, 55,5 m² krov a 4 900 m² porastov. Na záujmovom území sa nachádzalo 31 druhov stromov a 7 druhov krov. Z inventarizácie vyplýva, že z celkového počtu stromov na ploche dominovali listnaté druhy nad ihličnatými. Listnatých stromov bolo 163 ks, čo predstavovalo 85 %, ihličnatých stromov 29 ks predstavujúcich 15 %. Najpočetnejšími druhmi stromov boli Acer campestre L. a Tilia cordata L. s približne rovnakým zastúpením. Väčšina druhov z pôvodnej kompozície parku sa už nezachovala. Medzi najstaršie pôvodné dreviny parku patria platan západný - Platanus occidentalis, ľaliovník tulipánokvetý - Liriodendron tuplifera, pyramidálny dub letný - Quercus robur cv. „Fastigiata“, lipa malolistá - Tilia cordata, či lipa zelená - Tilia euchlora. Prevažnú časť drevín tvorili jedince vo veku od 40 do 60 rokov (33 %) a dreviny staré 60 až 80 rokov (31 %). Dreviny vo vekovom rozpätí od 20 do 40 rokov zaberali 8 % z celkového počtu drevín.

Zaujímavosť:starší kaštieľ Florián - národná kultúrna pamiatka socha sv. Floriána - národná kultúrna pamiatka panská kúria - národná kultúrna pamiatka starý evanjelický kostol
História:Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park (kerta), ktorý vznikol koncom 18. storočia po rokokovo-klasicistickej úprave kaštieľa. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za hlavnou cestou (furmancom) nadväzovala na „Paradnu drahu“ a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Jeho centrálnu časť tvorí plocha, pôvodne štorcového pôdorysu – Parádny dvor, ohraničená zástavbou historických budov. Odtiaľ vedie hlavná kompozičná os, na ktorej sa nachádza prístupová cesta ku kaštieľu. V minulosti to bola hlavná prístupová cesta pre kone a koče, ktoré sa otáčali na Parádnom dvore. Tento priestor bol kedysi uzavretý budovami, no dnes sa odtiaľ naskytujú zaujímavé výhľady na rímskokatolícky kostol a okolitú krajinu. Na južnom svahu nad potokom sa kedysi rozkladala ovocná záhrada s udržiavanou sústavou terás a chodníkov. Od južnej drevenej verandy kúrie viedol široký, drobným bielym štrkom vysypaný chodník k evanjelickému kostolu. Chodník kryli na oblúkoch prichytené popínavé ruže.
Otváracie hodiny:3.jún 2023: 14.00 - 21.00 hod
Vstupné:vstup voľný
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Kšenžighová
Vlastník:Obec Budimír
Web:www.obecbudimir.eu
Email:zuzana.ksenzighova@gmail.com
Telefón:0904 219 386

Program počas podujatia

Oslava Dňa detí
 14.00 hod.- ukážka hasičskej techniky

16.00 hod - Divadlo z klobúka: Zo života stromov

17.00 hod - Ako správne vyrobiť vtáčiu búdku

 21.00 hod - premietanie filmu "Invalid" v letnom kine (v amfiteátri)
V prípade nepriaznivého počasia sa divadlo pre deti a premietanie filmu uskutoční v sále kultúrneho domu.

Piknik v parku: ohniská na opekanie, občerstvenie
aktivity pre deti - hry, maľovanie na tvár

https://www.vopz.sk/user_files/Piknik 2023_Budimir.pdf
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.