Biskupská záhrada

Opis lokality

Biskupská záhrada. Pod týmto názvom rozumieme časť dvorového priestranstva, upraveného do podoby parku, ktorý sa nachádza v severnej časti uličnej zástavby Spišskej Kapituly, v priestore medzi kanonickými domami a biskupskou rezidenciou. Dnešný vzhľad parku nie je rekonštrukciou nejakej jeho historickej podoby. Je to moderné architektonické riešenie záhrady, ktorá v sebe kombinuje okrasnú časť s ovocným sadom, pričom zvýrazňuje všetky vzácne zachované historické architektonické súčasti: hradby, altánok, hodinovú vežu a parciálne zachovanú drobnú záhradnú architektúru.

Adresa:Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Mesto/obec:Spišské Podhradie; Spišská Kapitula
Kraj:Prešovský

Rozloha:129 x 71,5 m
Druh:historický park/záhrada

História:Výskumy ukázali, že pozemok, na ktorom sa Biskupská záhrada nachádza, tvoril súčasť širšieho hospodárskeho zázemia prepoštskej rezidencie. Až do konca 17. storočia na týchto miestach jestvovala sedliacka usadlosť s hospodárskym dvorom, stajňami, stodolami a úžitkovou záhradou. V r. 1741 dal vtedajší spišský prepošt František Barkóczy priestranstvu podobu parku a od zvyšku Spišskej Kapituly ho oddelil múrom so vstupom cez už spomínanú Hodinovú vežu. Na protiľahlom konci parku upravil pôvodnú hradobnú baštu na altánok so severným vstupom z exteriéru Spišskej Kapituly.
Služby: Parkovisko, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr. Peter Matis
Web:https://kapitula.sk/biskupska-zahrada/index.html
Email:projekty.kapitula@gmail.com
Telefón:0911 044 033

English summary:The park's appearance today is not a reconstruction of any historical image. It is a modern architectural design of the garden that combines the ornamental part with the ornamental orchard, highlighting all the rare historical architectural components: The walls, the gazebo, the clock tower and the partially preserved small garden architecture.

Program počas podujatia

Bližší program bude zverejnený neskôr.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.