Park pri kaštieli v Budmericiach

Opis lokality

Kaštieľ je obklopený prekrásnym anglickým parkom s prírodno-krajinárskym významom, s rozlohou 14,76 ha. Cestu k nemu lemuje obojstranná topoľová alej vysadená v roku 1920. V tesnej blízkosti parku, na ceste, ktorá vedie k hradu Červený Kameň, dal gróf Pálfi postaviť kaplnku Panne Márii Lurdskej, ktorá tam stojí dodnes. Park vznikol vyrúbaním pôvodného dubového a dubovo-hrabového lesa a vysadením dovezených domácich a cudzokrajných drevín. Park na okrajoch pozvoľna prechádzal do prirodzených lesných porastov. Do parku, severozápadne od obce Budmerice vedie cesta lemovaná vysadeným topoľom čiernym vlašským (Populus nigra var. italica) a čerešňami vtáčími (Cerasus avium). Podľa fyzicko-geografického členenia sa nachádza na Trnavskej pahorkatine, ktorá je podcelkom Podunajskej pahorkatiny. Podľa fytogeografického členenia patrí do obvodu panónskej flóry, podobvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Futák, 1966).

Adresa:900 86 Budmerice
Mesto/obec:Budmerice
Kraj:Bratislavský

Rozloha:14,76 ha
Nadmorská výška:199
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Z listnatých drevín sú zastúpené napr.: pagaštan konský, orech kráľovský magnólia soulangova, paulovnia plstnatá, platan javorolistý, slivka čerešňoplodá žltoplodá, slivka guľatoplodá, rešetliak prečisťujúci, viaceré druhy z rodu rhododendron, jarabina vtáčia. Ako solitéry, menej v skupinkách druhy: javor poľný, javor mliečny, javor horský, breza previsnutá, hrab obyčajný, lieska najväčšia purpurová, dula podlhovastá, jaseň štíhly, gledíčia trojtŕňová, moruša biela, lipa malolistá, lipa veľkolistá, Je tu pestré zloženie strihaných drevín do zaujímavých tvarov, často s kaskádovito rozloženými konármi ako dub cerový dub žlutavý. Z ihličnanov sú zastúpené napr.: jedľa nordmannova, jedľa španielska, borievka čínska, smrekovec opadavý, smrek obyčajný, smrek východný, borovica čierna, borovica lesná, duglaska, jedľa srienistá, smrek pichľavý a i. Zdroj: Zdroj: Dudová, N. 2015 FLÓRA BUDMERICKÉHO PARKU. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII séria Environmentálne manažérstvo 94 - 95 s.

Zaujímavosť:Smerom na západ od centrálnej časti parku sa nachádza lúka, na ktorú vedú viaceré chodníky, v minulosti bola pravdepodobne väčšia a podľa oválneho tvaru to mohla byť jazdecká dráha, ktorá sa spomína v starších opisoch parku. V parku sa nachádza 85 druhov drevín, z toho je 53 stromov a 32 krov. Počet nahosemenných drevín – ihličnanov je 14 a zvyšok sú dreviny patriace medzi krytosemenné rastliny. Podľa pôvodu 17 druhov drevín pochádza z južnej alebo juhozápadnej Európy, 15 je ázijského a 9 amerického pôvodu, ostatné dreviny sú domáce.
História:Budmerický kaštieľ bol postavený grófom Jánom Pálfim (1857-1934) medzi rokmi 1887-1889. Kaštieľ staval spolu s mladučkou manželkou Alžbetou Schlippenbachovou (1872-1938). Autorom stavby bol architekt z Viedne Franz von Neumann. Nad vstupným portálom sa nachádzajú aliančné erby Jána a Alžbety, spolu s datovaním a popisom výstavby. Po druhej svetovej vojne pripadol kaštieľ štátu a od roku 1947 bol v správe literárneho fondu. 14. mája 1947 sa začal využívať na “tvorivé pobyty” pre spisovateľov, básnikov a prekladateľov. Kaštieľ bol postavený v romantizujúcom duchu s eklektickou fasádou. Ako inšpirácia, resp. vzory pre stavbu kaštieľa, mohli slúžiť renesančné zámky vo Francúzsku, stojace pozdĺž centrálnej časti rieky Loira. Čo sa týka interiéru kaštieľa, ten je zariadený podľa najmodernejších kritérií, ktoré sa vzťahovali na bývanie na konci 19. storočia. V súčasnosti je v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR ako jeho účelové zariadenie. Prevádzku expozície, jej ideovú i odbornú prípravu zabezpečuje sociálny podnik Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeum Červený Kameň. Je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
Otváracie hodiny:3. 6. 2023 (sobota) - 10.00 hod. - 15.00 hod. 4. 6. 2023 (nedeľa) - 10.00 hod. - 17.30 hod
Vstupné:3. 6. 2023 (sobota) 10.00 hod. - 15.00 hod. – komentované prehliadky parku a expozície kaštieľa (vstupné podľa aktuálneho cenníka) 4. 6. 2023 (nedeľa) 10.00 hod. - 14.00 hod. – komentované prehliadky parku a expozície kaštieľa (vstupné podľa aktuálneho cenníka) 16.00 hod. (kaštieľ) – divadelné predstavenie Umlčaný potomok... kvapky otvoreného srdca – TEATRO ORLUS POZOR: limitovaný počet vstupeniek, rezervácie na adrese info@teatroorlus.sk Vstupné 10 eur/osoba na mieste, nevhodné pre deti a mládež do 15 rokov. Prehliadky vnútorných priestorov kaštieľa budú spoplatnené bežným cenníkom, ktorý nájdete na webovej stránke https://www.budmerice.sk/budmericky-kastiel.html
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr. Petra Hamzová
Vlastník:Ministerstvo kultúry SR / Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
Web:www.budmerice.sk
Email:osbudmerice@gmail.com
Telefón:0905387813

English summary:Manor House in Budmerice Ján Pálfi (1857 – 1934), called the last Carpathian Romantic built the manor house in 1889 in the romanticizing style as a hunting manor house. Its architecture contains a set of elements chosen from several historic styles. The architect was inspired by Italian late Gothic, especially town towers, and by French Renaissance like the castles on the river Loire. The manor house is surrounded by spacious English park which was set in the oak forest in natural country style tying onto romanticizing character of the building. The leading road to the castle is lined on both sides by poplar trees planted in 1920. There used to be a pheasantry near the manor house. The count built also the statue of Virgin Mary of Lurdes which stands just few metres from the park, on the forest path leading to Červený Kameň Castle.

Program počas podujatia

Program - areál parku Budmerického kaštieľa

3. 6. 2023 (sobota)
Pre deti:
10.00 hod. bábková hra O lúke, motýľovi a kvetinovej víle – TEÁTRO NELINE
...pre všetky deti, ktoré chcú spoznať obyvateľov parkov a záhrad, ktoré ponúkajú veľa krásy a tajomstiev... (vstup zdarma)

11.00 – 15.00 hod. komentované prehliadky parku a expozície kaštieľa v sprievode víly Papavery
(vstup zdarma)
Pre deti bude pripravený sprievodný program – návšteva minifarmy o. z Kultúrne centrum Budmerice (v areáli parku), jazda na koňoch od Farmy pri potoku, maľovanie na tvár.
O občerstvenie sa postará kaviareň LOKÁLKA (v areáli parku)

Pre dospelých:
3.6.2023 (sobota)
10.00 – 15.00 hod. – komentované prehliadky parku a expozície kaštieľa (vstupné podľa aktuálneho cenníka)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.6.2023 (nedeľa)
10.00 – 14.00 hod. - komentované prehliadky parku a expozície kaštieľa (vstupné podľa aktuálneho cenníka)

16.00 hod. (kaštieľ) – divadelné predstavenie Umlčaný potomok... kvapky otvoreného srdca – TEATRO ORLUS
POZOR: limitovaný počet vstupeniek, rezervácie na adrese info@teatroorlus.sk
Vstupné 10 eur/osoba na mieste, nevhodné pre deti a mládež do 15 rokov.

Počas podujatia VOPZ si môžete prezrieť kaštieľ v rámci lektorovaných prehliadok s odborným sprievodcom. Prehliadky vnútorných priestorov kaštieľa budú spoplatnené bežným cenníkom, ktorý nájdete na webovej stránke https://www.budmerice.sk/budmericky-kastiel.html

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.