Záhrada v Hrani - iba ONLINE prezentácia!

Opis lokality

Záhrada je rovinatá, rozdelená geometricky do niekoľkých častí. Vnútrajšok každej časti je však organizovaný podľa prírodných princípov. V záhrade sa využíva udržateľnosť a ekologické zásady.

Adresa:S.N.P. 444 Hraň 07603
Mesto/obec:Hraň
Kraj:Košický

Rozloha:963 m2
Nadmorská výška:106
Druh:súkromná záhrada
Rastlinné druhy:V záhrade sa nachádzajú všetky rastlinné etáže. Sú tam stromy veľa krov, trvalkové záhony a trávnik. Autor experimentuje s kombináciou trvalky+letničky ako napr. ricinus, tithonia, cosmos...

Zaujímavosť:Najväčšou vzácnosťou záhrady pre autora je jej vitalita. Je domovom pre mnoho vtákov a hmyzu. Keď do nej vkročíte, vidíte, že priestor je živý, dýcha farbami vôňami a svojou atmosférou. Zaujímavosťou je, že oblasť trpí už niekoľko rokov nedostatkom zrážok ako súčasť južného Zemplína. Na príklade záhrady je možnosť sledovať adaptabilitu jednotlivých rastlinných druhov na nedostatok zrážok.
História:V záhrade vládne harmonické prepojenie medzi okrasnou a úžitkovou časťou. Úžitková časť rešpektuje princípy autorovej mamy, ktorá prevzala vedomosti od svojej mamy .... Autorom okrasnej časti je syn-vyštudovaný záhradný architekt, ktorý vysadil v záhrade niekoľko rôznych trvalkových záhonov, na ktorých sa učí o správaní rastlín.
Otváracie hodiny:Záhrada bude prezentovaná ONLINE formou
Zodpovedná osoba:Miroslav Naď
Vlastník:Eva Naďová/ Miroslav Naď
Email:architekt.zahradny@gmail.com
Telefón:0944292130

Program počas podujatia

Online prezentácia záhrady tu :