Školská záhrada ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Opis lokality

Záhrada sa rozkladá v členitom teréne v okolí školy. Je charakteristická veľkým prevýšením, ale tiež pestrosťou a tým, že slúži ako prírodná učebňa pre žiakov školy.

Adresa:M. Hattalu 2151
Mesto/obec:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský

Druh:školská záhrada
Rastlinné druhy:Snažili sme sa najmä o pestrosť - ovocné stromy, jedlé kríky, bylinky, trvalky. Vytvorili sme náučný chodník s listnatými aj ihličnatými drevinami. V súčasnosti sa zameriavame na lokálne druhy ovocia - najmä jablpone (hontianska končiarka, renety).

Zaujímavosť:Sme pyšní na našu školskú včelnicu, ktorá je súčasťou vyučovania a vzdelávania aj pre verejnosť.
História:Záhrada vzniká a mení s aod roku 2009. Z bývalého staveniska pri škole a na sídlisku vytvárame pestrý zelený kút.
Otváracie hodiny:9.10.2020 (piatok) 8.00 - 18.00 hod
Vstupné:voľný vstup
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Mária Studeničová
Vlastník:Mesto Dolný Kubín/ZŠ Petra Škrabáka
Web:zsdk.info
Email:studenicovam@gmail.com
Telefón:0905962035

Program počas podujatia

9.10. 2020 (piatok) pozývame všetky mestské školy a školy z blízkeho okolia a samosprávu Mesta Dolný Kubín na veľkú prezentačno-vzdelávaciu akciu s názvom ZáHRAdné HRAnie. Pripravíme stanovištia s tematikou liečivých rastlín, včelárstvo, lesná pedagogika , záhradné šachy a netradičné záhradné športy. Okrem toho záujemcovia spoznajú záhradu aj prostredníctvom Questu, ktorý ich prevedie cez jednotlivé časti záhrady a súčasne im poskytne veľa informácií.