Slovenská národná galéria - Schaubmarov mlyn

Opis lokality

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. V mlyne sa venujeme nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, remeslami a jedlom.

Adresa:Cajlanská 255
Mesto/obec:Pezinok
Kraj:Bratislavský

Rozloha:2000 m2
Nadmorská výška:200
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý postupne revitalizujeme. Vsadili sme na prevažne lokálne druhy ovocných stromov a kríkov. Tešiť sa môžete na duly, hrušky, jablone, marhule, slivky, čerešne a višne a moruše. Na dvore sú aj bylinkové a trvalkové záhony a v jeho strede centrálna lipa.

Zaujímavosť:V 80. rokoch prebehla dôsledná rekonštrukcia mlyna a celého areálu a od roku 1997 bol pre verejnosť otvorený spolu s Galériou insitného umenia. Od začiatku roka 2017 prechádza Schaubmarov mlyn opäť postupnou premenou. Galéria sa zameriava na moderné a súčasné výtvarné umenie, pracujeme na vylepšení služieb a rozširujeme ponuku programov pre verejnosť.
História:Schaubmarov mlyn je najväčší potočný mlyn v Európe. V roku 1767 ho na Cajlanskom potoku dali postaviť pezinskí Pálfiovci. Meno nesie po svojich posledných majiteľoch Schaubmarovcoch, ktorí ho kúpili v roku 1857. Mlyn je jednoposchodový, s povalou a s bytom mlynára, ktorý je k nemu pripojený. Do veľkého areálu patrili aj voziarne, maštale, sečkáreň, stodola, dreváreň a včelín - niektoré z týchto budov stále stoja, slúžia však už novému účelu. Schaubmarovci dokázali výnimočne zosúladiť klasickú, tisícročnú technológiu s modernou. Starú mleciu sústavu z mlynských kameňov nahradili v roku 1913 novou, zloženou z valcových stolíc. Vylepšili si tak nielen pracovné prostredie, ale aj skvalitnili svoju prácu. Tradičné vodné mlyny časom nahradili mlyny na parný, elektrický alebo motorový pohon. Boli výkonnejšie, ich prevádzka bola lacnejšia a nachádzali sa bližšie k ľudským obydliam. Všetky súkromné mlyny na Slovensku prestali definitívne mlieť v roku 1951, po tom, čo štát a vládnuca komunistická strana znemožnili súkromné podnikanie.V roku 1972 mlyn odkúpila Slovenská národná galéria od jeho poslednej majiteľky Kornélie Schaubmarovej. Udialo sa tak na podnet jej manžela, dlhoročného správcu depozitára Milana Blaška, ktorý na mlyn upozornil vtedajšieho riaditeľa. Práve vďaka tomu sa mlyn a jeho vybavenie podarilo zachovať, je dodnes funkčný, schopný prevádzky a pamiatkovo chránený.
Otváracie hodiny:10.október 2020 (sobota) 10:00 - 18:00, 11.október 2020 (nedeľa) 10:00 - 18:00
Vstupné:Zdarma
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Veronika Němcova
Vlastník:Slovenská národná galéria
Web:https://www.sng.sk/pezinok
Email:veronika.nemcova@sng.sk, Terezia.Stevuliakova@sng.sk
Telefón:0908729459

English summary:Budeme aktualizovať.

Program počas podujatia

Budeme aktualizovať.