Historický park Budimír

Opis lokality

Centrum parku tvorí plocha, pôvodne štvorcového pôdorysu – "Paradni dvor", na ktorej sa nachádza súbor historických budov (kaštieľ, kúria, sýpka). Odtiaľ vedie prístupová cesta ku kaštieľu. Súčasťou parku bol aj ovocný sad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovali takmer žiadne pôvodné dreviny. Na okraji parku - pri ceste (Starej drahe) dali koncom 18. storočia členovia šľachtického rodu Ujházy postaviť rodinnú kaplnku s kryptou. V roku 2014 prešiel park rozsiahlou obnovou - boli vybudované chodníky, osadený nový mobiliár, odstránené náletové dreviny a vysadené nové. V roku 2017 bol zrekonštruovaný starší kaštieľ, v roku 2019 prebieha obnova strechy na panskej kúrii. V letných mesiacoch je plánovaná obnova amfiteátra v južnej časti parku.

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,72 ha
Nadmorská výška:219
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku rastie niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať, 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan západný (Platanus occidentalis). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). Blízko "Paradneho dvora" rastie pekná breza ovisnutá Youngova (Betula pendula cv. "Youngii"). V blízkosti starého evanjelického kostola rastie javor mliečny Schvedlerov (Acer platanoides cv. "Schvedleri"), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), ginko dvojlaločné, smrek biely (Picea glauca). Ďalej v parku rastú agát srstnatý (Robinia hispida), smrekovce (Larix decidua), brest väzový (Ulmus laevis), agát biely (Robinia hispida), pagaštan (Aesculus hippocastanum) a jaseň štíhly. Na južnom svahu pod kúriou vedľa potoka upúta pozornosť svojim zvláštnym tvarom stará tuja (Thuja accidentalis). V parku rastie aj niekoľko starých ovocných stromov ako sú slivka čerešňoplodá pravá, orech kráľovský a pri už dávno neexistujúcom včelíne viacero starých jabloní.

Zaujímavosť:- národné kultúrne pamiatky: starší kaštieľ, panská kúria - historická sýpka - starý ev. kostol (rodinná hrobka Ujházyovcov)
História:Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park vybudovaný v druhej polovici 19. stor. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond.
Vstupné:nie
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Kšenžighová
Vlastník:Obec Budimír
Email:zuzana.jedinakova@yahoo.com
Telefón:904219386

Program počas podujatia

Piknik v parku
Letné kino
Osadenie tabuliek s popisom stromov