Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar

Opis lokality

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. .

Adresa:Kaštieľna 6
Mesto/obec:Betliar
Kraj:Košický

Rozloha:57 ha
Nadmorská výška:345
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Historické dreviny - Magnólia končistolistá, Ľaľiovník tulipánokvetý, Zelkova ostrolistá, Ginko dvojlaločné, Katalpa bignoniovitá, Duglaska

Zaujímavosť:Základ parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, tajomný Bosnia–bar (zrúcanina), rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky pavilón a iné.
História:Park pri kaštieli bol založený v 18. storočí. Za zakladateľa parku považujeme významného záhradného architekta empírovej doby Henricha Nebbiena, ktorý podľa zachovalej mapy z urbáru z roku 1804 už našiel park v Betliari o rozlohe 14-16 ha. Časť pred kaštieľom bola upravená v pravidelnom barokovom slohu. V blízkosti budovy bol parter (priestor, z ktorého sadovník výsadbou okrasných rastlín vytvoril sadovnícky jednotný celok). V prípade betliarskeho parku sem zapadá krásna baroková výsadba zo strihaného buxusu okolo fontány v tvare štvorlístka so sochou Psyché od neznámeho francúzskeho sochára. Ďalším významným architektom v histórii kaštieľskeho parku bol Jozef Bergman, ktorý v roku 1823 navrhol a uskutočnil stavbu veľkého umelého vodopádu, najväčšieho svojho druhu v slovenských parkoch. Plán (rytina) je vystavený v zbierkach múzea. V druhej polovici 19. storočia sa územie parku rozšírilo vo všetkých smeroch a tak dosiahol park rozlohu 57 ha. V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho okolie. Park je osadený v strednej časti údolia Krivého potoka.
Otváracie hodiny:9.10.2020-11.10.2020 (piatok-nedeľa)
Vstupné:vstup do parku je bezplatný
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Veronika Straková
Vlastník:Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
Web:http://muzeumbetliar.sk/kastiel/park/
Email:info@muzeumbetliar.sk
Telefón:0918 723 500

English summary:The nature park with an area of ​​57 hectares is part of the Betliar manor house. It was founded in the 18th century and gradually enriched with elements of small park architecture and various types of rare trees.