Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar

Opis lokality

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. .

Adresa:Kaštieľna 6
Mesto/obec:Betliar
Kraj:Košický

Rozloha:57 ha
Nadmorská výška:345
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Historické dreviny - Magnólia končistolistá, Ľaľiovník tulipánokvetý, Zelkova ostrolistá, Ginko dvojlaločné, Katalpa bignoniovitá, Duglaska

Zaujímavosť:Základ parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, tajomný Bosnia–bar (zrúcanina), rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky pavilón a iné.
História:Park pri kaštieli bol založený v 18. storočí. Za zakladateľa parku považujeme významného záhradného architekta empírovej doby Henricha Nebbiena, ktorý podľa zachovalej mapy z urbáru z roku 1804 už našiel park v Betliari o rozlohe 14-16 ha. Časť pred kaštieľom bola upravená v pravidelnom barokovom slohu. V blízkosti budovy bol parter (priestor, z ktorého sadovník výsadbou okrasných rastlín vytvoril sadovnícky jednotný celok). V prípade betliarskeho parku sem zapadá krásna baroková výsadba zo strihaného buxusu okolo fontány v tvare štvorlístka so sochou Psyché od neznámeho francúzskeho sochára. Ďalším významným architektom v histórii kaštieľskeho parku bol Jozef Bergman, ktorý v roku 1823 navrhol a uskutočnil stavbu veľkého umelého vodopádu, najväčšieho svojho druhu v slovenských parkoch. Plán (rytina) je vystavený v zbierkach múzea. V druhej polovici 19. storočia sa územie parku rozšírilo vo všetkých smeroch a tak dosiahol park rozlohu 57 ha. V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho okolie. Park je osadený v strednej časti údolia Krivého potoka.
Otváracie hodiny:vstup do parku nie je časovo obmedzený
Vstupné:vstup do parku je bezplatný
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Judita Krajčiová
Vlastník:Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
Web:http://muzeumbetliar.sk/kastiel/park/
Email:info@muzeumbetliar.sk
Telefón:0918686634

English summary:The nature park with an area of ​​57 hectares is part of the Betliar manor house. It was founded in the 18th century and gradually enriched with elements of small park architecture and various types of rare trees.

Program počas podujatia

doplníme