Pažiť pri kostole v Čechynciach

Opis lokality

záhrada v obci Čechynce medzi kostolom a individuálnou bytovou výstavbou na nive rieky Nitra

Adresa:Kostolná ulica
Mesto/obec:Čechynce
Kraj:Nitriansky

Rozloha:2,7 ha
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:Vtáčia prilba biela (orchidea)

Zaujímavosť:Prístrešky z dreva a trstiny s prvkami ľudovej architektúry Podzoboria, drevené premostenia nad močariskami, Hmyzie hotely, stĺp sv. Františka (patrón záhrad a divých zvierat)
História:Poľnohospodársky využívaná lokalita sa po zmene vlastníkov pred 15 rokmi zmenila na zatrávnenú plochu s močariskami, zeleninovú (úžitkovú) záhradu a oddychovú časť je obhospodarovaná v súlade s princípmi prírodných záhrad.
Otváracie hodiny:v nedeľu 11. októbra 2020 od 15,00 hod do 18,00 hod.
Vstupné:bezplatný vstup
Služby: WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mária a Alexander Csámpaioví
Vlastník:Mária a Alexander Csámpaioví
Email:mariacsampaiova@zoznam.sk
Telefón:0905110941

Program počas podujatia

Nedeľa (11.októbra 2020) Komentovaná prehliadka záhrady - od 15:00 -18:00 hod.