Muzeálna záhrada pri SNM v Martine

Opis lokality

Záhrada sa nachádza za budovou Etnografického múzea v Martine, na vyvýšenine nad mestom, ktorá vznikla ako riečna terasa nad nivou rieky Turiec. Vstup do záhrady je pre verejnosť možný počas letnej návštevníckej sezóny od 1. apríla do 31. októbra každý deň okrem pondelka v čase: utorok – piatok 9.00 – 17.00 sobota – nedeľa 10.00 – 17.30 Posledný vstup do záhrady je 30 minút pred koncom otváracích hodín.

Adresa:Malá hora 2
Mesto/obec:Martin
Kraj:Žilinský

Rozloha:1,79 ha
Nadmorská výška:414
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. Menziesii Catalpa bignonioides Walter Platanus acerifolia (Aiton) Willd. Abies concolor (Gordon) Lindl. Ex Hildebr. Robinia pseudacacia L. Aesculus hippocastaneum L. Acer pamlatum Thunb. Acer japonicum Thunb. Acer saccharinum L. Acer tataricum L. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Acer capadocicum L. Pinus jeffreyi Grev et Balf. Laburnum anagyroides Med. Ginkgo biloba L.

Zaujímavosť:Pozostatky pôvodnej, takmer 90-ročnej výsadby viacerých zaujímavých druhov, napr.: Platanus acerifolia (Aiton) Willd., Catalpa bignonioides Walter
História:História záhrady sa nepriamo začala písať v roku 1928. Vtedy bola po dlhých rokoch žiadostí a prosieb oficiálne schválená finančná podpora pre výstavbu druhej účelovej budovy Slovenského národného múzea v Martine. Už v pôvodnom projekte sa počítalo, že súčasťou areálu bude aj expozícia ľudových stavieb. V roku 1931 sa ale dospelo k názoru, že stavieb hodných záchrany je omnoho viac, než by pozemok okolo múzea dokázal pojať. Plocha našla svoje neskoršie využitie už na jar roku 1932. Do múzea prišiel list od významného funkcionalistického záhradného architeka Josefa Vaněka z Chrudimi a následná bohatá korešpondencia viedla v ďalších rokoch k vzniku 3. botanickej záhrady na území Slovenska. Charakter pôvodných výsadieb mal byť zameraný na karpatskú kvetenu a dendroflóru. Postupné zmeny koncepcie a výsadieb však viedli k vytvoreniu bohatej zbierky nepôvodných, najmä severoamerických drevín. V súčasnosti má záhrada prevažne parkový ráz.
Otváracie hodiny:3. 10. 2020 (sobota) 13.30 – 23.00
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:Ing. Martin Cirbus, Mgr. Milena Kiripolská
Vlastník:Slovenská republika
Web:https://www.facebook.com/zahradaSNM/ https://www.facebook.com/groups/514944376117252/"://www.facebook.com/zahradaSNM/
Email:martin.cirbus@snm.sk, milena.kiripolska@snm.sk
Telefón:043/2458 114

English summary:Former botanical garden of Slovak National Museum in Martin opened its doors in late 1930s. Josef Vaněk, the famous Czech landscape architect from Chrudim, designed the original project. The garden should have presented the collection of original Carpathian flora. Later due to concept changes and lack of material support altered the objectives of collecting plants towards more exotic species, mainly from North America. Due to Slovak national museum departments merge and relocation to capital, interest in botanical garden was lost and started to decay. The first systematic reconstruction started in 1990s and concept was changed into the park. Nowadays the garden’s operating mode is based on several Slovak National Museum workers and volunteers from nearby.