SNG Kaštieľ Strážky

Opis lokality

Kaštieľ v Strážkach sa nachádza uprostred historického regiónu bývalého Horného Uhorska s bohatou kultúrnou a výtvarnou minulosťou zvaného Spiš. Neveľká, no v malebnom prostredí neďalekých Tatier situovaná obec Strážky, ktorej je súčasťou, vznikla v druhej polovici 12. storočia.

Adresa:Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá
Mesto/obec:Spiššská Belá
Kraj:Prešovský

Rozloha:7 ha
Nadmorská výška:615
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Betula pubescens - Breza plstnaná Acer platanoides - Javor mliečny Tilia parviflora - Lipa malolistá Tilia platyphyllos - Lipa veľkolistá Fagus silvatica atropurpurea - Buk lesný červenolistý Larix decidua - Smrekovec európsky Pinus silvestris - Borovica lesná Aescullus hippocastanum - Gaštan konský Quercus robus - Dub letný Populus nigra - Topol čierny

Zaujímavosť:V pôsobivom anglickom parku, ktorý voľne nadväzuje na koryto rieky Poprad a na okolitú krajinu, SNG postupne buduje exteriérovú expozíciu sochárstva, v ktorej prezentuje práce významných sochárov druhej polovice 20. storočia z vlastných zbierok. Medzi najstaršie stromy parku môžeme zaradiť: Pamiatkovo chránená lipa malolistá - Tilia parviglora, ktorá sa nachádza v blízkosti rodinnej hrobky Czóbelovcov a Mednyánszkych.
História:O histórii parku nie sú žiadne záznamy v archívoch. Bol založený pravdepodobne v druhej polovici 19. storočia a kompozične bol dotváraný ešte priebehom 20. storočia. Založený je v prírodne-krajinárskom slohu. Zakladatelia parku pracovali len s domácimi drevinami blízkeho okolia. Veková skladba drevín porastu je rozmanitá.
Otváracie hodiny:sobota 10.10.2020: od 7.00 – do 21.00 hod.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:Mgr. Daniela Kostková
Vlastník:Slovenská národná galéria Bratislava
Web:https://www.sng.sk/strazky
Email:strazky@sng.sk
Telefón:052/245 40 00