BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA - iba ONLINE prezentácia!

Opis lokality

Bratislavská krížová cesta na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683.

Adresa:vstup z ulice Na Kalvárii/GPS GPS: 48.159518, 17.099754
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada

Zaujímavosť:Na Bratislavskej kalvárii je od septembra 2019 prinavrátená kópia sochy ukrižovaného Krista, ktorej autorom je slávny cisársky viedenský zvonolejár Johann Achamer (*1650 + 1712)
História:Jedna z prvých a zároveň najvýznamnejších Kalvárií na území Slovenska i v celom Uhorsku začala vznikať v roku 1694. Jej výstavbu iniciovali a viedli členovia Spoločnosti Ježišovej – jezuiti, podobne ako tomu bolo aj v iných mestách na našom území. K jej dokončeniu došlo v 20-tych rokoch 18. storočia. Stala sa dominantou starého Prešporka. Nástupom komunistického režimu od 50-tych rokov došlo k jej vedomému ničeniu a devastácii. V súčasnosti dochádza k jej postupnej obnove.
Vstupné:dobrovoľný príspevok
Zodpovedná osoba:Marian Oravec, Eva Guldanová
Vlastník:Bratislavský arcibiskupský úrad
Email:marian.oravec@sprevadzajuci.sk
Telefón:Marian Oravec 0908 417 905, Eva Guldanová 0903 717 961

Program počas podujatia

    Online prezentácia lokality