Zámocký park Hlohovec

Opis lokality

Zámocký park v Hlohovci patrí k najvýznamnejším parkom Slovenska pre svoju prírodnú a kultúrnu hodnotu. S najväčším platanovým hájom v strednej Európe.

Adresa:Zámok 2267/1, 920 01 Hlohovec
Mesto/obec:Hlohovec
Kraj:Trnavský

Rozloha:viac ako 16 hektárov
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:200- ročný platan javorovolistý Platanus acerifolia (chránený strom) 130- ročná borovica lesná Pinus sylvestris(chránený strom) ďalej mohutné platany, alej líp, pagaštany, jasene štíhle a parterová úprava na terasách s výsadbou krušpánových plôtikov a ruží

Zaujímavosť:V areáli zámku nájdete budovu unikátneho Empírového divadla. Je to jediné zachované šľachtické divadlo v strednej Európe, ktoré funguje dodnes.
História:Zámocký areál v Hlohovci patrí medzi významné historicko-umelecké pamiatky na Slovensku. Najväčšie zásahy pri ktorých dostáva dnešnú podobu, prekonáva v 17. storočí za Šimona Forgáča, neskôr sa stal majetkom rodiny Erdődy. Hoci sa všetci príslušníci rodiny snažili o zveľaďovanie hlohovského panstva, v súvislosti s úpravou zámockého areálu na rozsiahly park najviac rezonuje meno kancelára, grófa Jozefa Erdődyho, pôsobiaceho na dvore cisára Františka II. Jeho veľkolepá prestavba z rokov 1790 – 1800 pozmenila vzhľad kaštieľa a charakter celého zámockého areálu.
Otváracie hodiny:neobmedzene
Vstupné:zdarma
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Daniela Malovcová
Vlastník:Mesto Hlohovec
Web:http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me
Email:daniela.malovcova@hlohovec.sk
Telefón:033/3813389

English summary:The castle park in Hlohovec is one of the most important parks in Slovakia for its natural and cultural value. You can get acquainted with the largest plane tree grove in Central Europe with a pleasant walk along the route of the Castle sightseeing circuit.

Program počas podujatia

11.októbra (nedeľa) - Zámocký poznávací okruh