Záhrada umenia

Opis lokality

Stála expozícia „Záhrada umenia“ bola realizovaná v rokoch 2002 – 2008 ako zážitková zóna s cieľom prezentovať v "záhrade" či umeleckom "parku" diela zo zbierok Galérie umelcov Spiša – gro tvoria sochy z medzinárodných sympózií, celkom 16 diel od súčasných autorov z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko).

Adresa:Zimná 46
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:„Záhrada umenia“ nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

Zaujímavosť:Unikátnosť "Záhrady umenia" v Galérii umelcov Spiša spočíva v jej polohe – tvorí nenápadnú zelenú zónu priamo uprostred mesta Spišská Nová Ves, umiestnenú hneď za renesančným domom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšou vzácnosťou je neočakávaný estetický a umelecký zážitok z vyplnenia záhradného priestoru originálnymi umeleckými dielami.
História:V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu Galérie umelcov Spiša na Zimnej ulici č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej "Záhrady umenia". Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch (2002 – 2008). V súčasnosti je expozícia sprístupnená verejnosti počas letnej sezóny od začiatku júna do konca októbra. Od roku 2016 je tu i tzv. "Galéria pri dufarte" nachádzajúca sa taktiež v exteriéri galérie.
Otváracie hodiny:9.10.2020 (piatok)10:00-19:00 hod, 11.10.2020 (nedeľa)11:00-16:00 hod
Vstupné:Vstup do galérie: štandardné vstupné dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €, rodinná vstupenka: 3 € Tvorivá dielňa: Piatok 9. 10. 2020 / 16:00 h - 4 €
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Lucia Benická
Vlastník:Galéria umelcov Spiša
Web:http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie/expozicia/zahrada-umenia
Email:riaditel@gus.sk
Telefón:+421 53 4174621

English summary:The uniqueness of the ‚Garden of Art’ in the Spiš Artists Gallery is created by its location - it forms a discreet green zone right in the middle of the town Spišská Nová Ves, placed immediately behind the renaissance house, which is a national monument. Another rarity is the unexpected aesthetic and artistic experience of the original artwork in the garden area. The permanent exhibition ‚Garden of Art’ was realized within the years 2002 - 2008 as experiential zone in order to present the works from the collections of the Spiš Artists Gallery in the ‚garden’ or art ‚park’ – it mainly consists of sculptures from international symposiums, a total of 16 works by contemporary artists from five countries (Slovakia, Czech Republic, Romania, Ukraine, Poland).

Program počas podujatia

ZÁHRADA PLNÁ UMENIA 1. – 30. 10. 2020 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 h Prehliadka stálej expozície Záhrada umenia a výstav v galérii pri dufarte s využitím tlačeného sprievodcu plného zaujímavých úloh. V prípade priaznivého počasia spojená s realizáciou land-art. Štandardné vstupné.

ŽENY ON LINE: MIX MÉDIA Piatok 9. 10. 2020 / 16:00 h Tvorivá dielňa pre ženy zameraná na tvorbu dekorov na plátennú tašku. Vstupné: 4 €

GALERIJNÁ NEDEĽA Nedeľa 11. 10. 2020 / 11:00 – 16:00 h Sprístupnené všetky interiérové a exteriérové expozície. Štandardné vstupné.

Info: +421 53 417 46 21, sekretariat@gus.com, www.gus.sk