Včelárske múzeum a arborétum

Opis lokality

Včelárska paseka, bola založená slovenskými včelármi v roku 1928 a svojpomocne vybudovaná ako vzorová ukážka včelieho hospodárstva s ovocnými sadmi a s arborétom včelomilných rastlín, ktorá nemala v 30.rokoch obdobu v Európe, ani vo svete. V súčasnosti tu je najväčší včelársky skanzen v strednej Európe, sú tu vystavené unikátne zbierky úľov, materiály a dokumenty o vývoji slovenského včelárstva a využívaní včelích produktov v rozličných oblastiach života človeka. Hlavná budova, dom ovocinára a veľký včelín boli navrhnuté architektom Jurajom Tvarožkom. V budove veľkého včelína sú umiestnené medomety, lisy na medzistienky, včelárske pomôcky a potreby z rozličných období vývoja slovenského včelárstva. V júli 2020 tu bolo otvorené aj Múzeum Medoviny rodiny Tomka presťahované z Nitry mapujúce históriu výroby medoviny na území Slovenska s unikátnou zbierkou historických medovín a pohárov (na objednávku je možné pre organizované skupiny zabezpečiť odborný výklad a degustáciu medovín). V hlavnej budove sú k dispozícii plne vybavené prednáškové sály s podávaním stravy (na objednávku), toalety a ubytovanie pre cca 40-50 návštevníkov.

Adresa:3,5 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke „Lúčny dvor“
Mesto/obec:Kráľová pri Senci
Kraj:Bratislavský

Rozloha:3 ha
Nadmorská výška:128
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Včelárska Paseka je najväčší včelársky skanzen v strednej Európe, ktorý má viac ako 300 exponátov úľov a včelínov, rozsiahly park s arborétom, kde vynikajú predovšetkým významné nektárodajné dreviny a 90-ročná lipová alej, solitéry ako tulipánovník ľaliokvetý, sofory japonské, céder libanonský, sad ovocných drevín, a i. Celkovo sa vo včelárskom arboréte nachádza viac ako 700 nektárodajných a peľodajných drevín a kríkov.

Zaujímavosť:O zaujímavostiach zo života včiel, o včelársky významných rastlinách a o všetrannom využití včelích produktov pre ľudské zdravie sa návštevníci dozvedia mnoho informácií prostredníctvom 30 panelov včelárskeho náučného chodníka, ako aj počas sprievodcovaných vychádzok, ktoré sa po oba dni VOPZ uskutočnia vždy o 10.00 a 14.00 hod. Novinkou je Múzeum Medoviny, ktorého expozícia oboznámi návštevníkov s viac ako 1000 ročnou tradíciou výroby tohto nápoja, od jej primitívnych foriem po súčasné lahodné medoviny. V expozícii nájdu aj medoviny slovenských výrobcov, ktoré získali ocenenia "Najlpešia medovina sveta" na posledných výstavách Apimondie. V prípade organizovaných skupín ponúkame možnosť zorganizovania riadenie degustácie špičkových medovín z celého Slovenska a ČR. Termín si treba dohovoriť na: btomka@tomka.sk
História:Zariadenie Včelárska Paseka pri Kráľovej pri Senci bolo vybudované slovenskými včelármi ako vzdelávacie centrum. Tomuto účelu slúži s krátkym prerušením v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch dodnes. Objekty boli postavené podľa projektov architekta a včelára Juraja Tvarožka, a k histórii tohto zariadenia ako aj k 100. výročiu existencie včelárskeho spolku (1919-2019) je vo včelárskom múzeu sprístupnená výstava s mnohými historickými exponátmi. Návštevníkom tak priblížia začiatky včelárenia v Hornom Uhorsku, zakladanie včelárskych spolkov, založenie Včelárskej Paseky, jej okupáciu maďarskými a nemeckými vojskami, pobyt posádky poľného letiska Červenej armády počas oslobodzovania územia, ako aj neskoršie pôsobenie včelárskeho učilišťa.
Otváracie hodiny:sobota: 9.00-18.00 hod nedeľa: 9.00-18.00 hod
Vstupné:Vstup do areálu a sprievodcovaná prechádzka areálom arboréta a múzeom o 10.00 a 14.00 sú zdarma, degustácia medovín (cca 1-1,5 hod) je spoplatnená.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Zuzana Juríčková
Vlastník:Slovenský zväz včelárov
Web:www.vcelarskapaseka.sk
Email:jurickova@bardata.sk
Telefón:0905436414

English summary:The largest beekeeping open-air museum is represented by more than 300 hive and apiary exhibits. Park with arboretum contains more than 700 trees and woody plants significant for beekeeping. Unique Museum of Mead exhibits historical and nowadays way of proceeding traditional Slovak mead with extraordinary taste with samples from whole Slovakia including The Best Mead of the World awarded by Congress Apimondia held in Montreal in 2018. Guiding in foreign languages is available upon request (ITA, possibly ENG).

Program počas podujatia

Sprievodcovaná prechádzka areálom arboréta a múzeom o 10.00 a 14.00 hod. (vstupné dobrovoľné), v prípade záujmu a po dohovore vopred pripravíme degustáciu medovín (spoplatnená). Zariadenie ponúka možnosti zakúpiť si občerstvenie, suveníry a včelie produkty, posedenie v altánoch a pri vonkajších ohniskách pre rodiny s deťmi, detské ihrisko a i. Po dohovore vopred je možná aj prednáška pre organizovanú skupinu vo vnútorných priestoroch so stravou.


V areáli je zabezpečený bezbariérový prístup s výnimkou hlavnej budovy a múzea.