Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

Opis lokality

Múzejná záhrada sa nachádza v centre mesta za budovou bývalej fary (dnes budova múzea). Po archeologickom výskume v roku 2005 bol v záhrade zakonzervovaný pilier už zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď.

Adresa:Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
Mesto/obec:Sereď
Kraj:Trnavský

Rozloha:100 m2
Nadmorská výška:129
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:"Fándlyho" nekvitnúca jabloň, javor mliečny, javor crimson king, javor horský, lipa malolistá, prunus

Zaujímavosť:Zo záhrady sa vstupuje do pivnice - expozície Lapidárium, kde sú uložené sochy z Trojičného stĺpa a iné kamenné pamiatky. V záhrade sa nachádza zbierka historických tehál od pána Dušana Irsáka.
História:Múzejná záhrada je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí múzea. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa neho je odkrytá baroková farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty - mlynské kolesá a kamenné fragmenty z hotelov, ktoré boli postavenéi v minulosti na hlavnom námestí. V lete sa konajú v záhrade kultúrne podujatia, aj svadobné obrady.
Otváracie hodiny:10. október 2020 10:00 hod.-17:00 hod.
Vstupné:Vstupné dobrovoľné
Služby: WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mária Diková
Vlastník:Mesto Sereď/Dom kultúry Sereď - Mestské múzeum Sereď
Web:www.muzeum.sered.sk
Email:muzeum@sered.sk
Telefón:0905206077, 0950894373

English summary:Genius loci - Museum Garden, a place in the heart of Sered The Sereď City Museum was founded on its citizens’ initiative and opened on December, 15th 2004. It is located in the building of a former Roman Catholic Parish Building, today known as Fándly's Parish Building. The museum was founded by the Town of Sereď. Water Castle Šintava - is the main exhibition of the Town Museum in Sereď. The museum garden serves as a continuation of the exhibition in the parish courtyard. It includes the preserved foundations of the pillar of the extinct medieval church from the 14th century. A parish brick well with a water level of 6, 5 m was discovered nearby. Interesting stone artefacts collected in the garden. Opening hours:Tuesday - Saturday 10h00 - 18h00, barrier-free access. The Program: October 9. – 10. 20209, 10h00 - 17h00 J. Fándly's Blossoming Apple Tree, the history of the rectory and the church - a tour of historical artefacts and monuments of the extinct church in the garden and lapidary with expert commentary October 9. -10., 2020

Program počas podujatia

„GÉNIUS LOCI - miesto v srdci Serede“ MÚZEJNÁ ZÁHRADA Mestské múzeum v Seredi

Prehliadky v záhrade s odborným výkladom o histórii záhrady, fary a stredovekého kostola sobota 10. októbra 2020 o 10.00 hod. a 14.00 hod.