Historický park pri Sninskom kaštieli

Opis lokality

Historický park v Snine sa nachádza v bezprostrednej blízkosti klasicistického kaštieľa a nemocnice. Pôvodne pozostával z časti pravidelnej a voľno-krajinkárskej. Pravidelnú časť tvoril znížený parter v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkula a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť začínala za malým kaštieľom pri rybníku. Pozostávala z tzv. veľkého parkového okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy, vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na Daľkov sa vracala do kaštieľa. Vnútorný okruh bol vedený starou riečnou terasou Cirochy uprostred parku. Tieto dva okruhy boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi.

Adresa:Ulica Sládkovičova, Snina
Mesto/obec:Snina
Kraj:Prešovský

Rozloha:6,68 ha
Nadmorská výška:216
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý.

Zaujímavosť:Najstarším stromom je dub letný (Ouercus robur), ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Obvod jeho kmeňa je 451 cm, vek približne 300 rokov. K zaujímavostiam patrí aj niekdajšia gaštanová aleja, v ktorej možno nájsť pagaštan konský s tretím najhrubším kmeňom na Slovensku.
História:V prvej polovici 19. storočia rodina Rollovcov dokončila stavbu kaštieľa a spolu s ním aj park. Vysadili vzácne rastliny všetkého druhu a množstvo ovocných stromov v rozsiahlych záhradách. Pri kaštieli postavili veľkú a drahú oranžériu s tromi veľkými skleníkmi s množstvom vzácnych kvetov, exotických kríkov a stromov. V záhrade s malým kaštieľom bol rybník, kamenný dom a kúpeľné domčeky. Definitívnu podobu dostal park v období druhej polovice 19. storočia (medzi rokmi 1860 - 1866). Pestovali sa tu ovocné plodiny, no po roku 1874, nový vlastník sninského panstva, Eugen Sachsen Gotha Coburg z Belgicka, zrušil ovocnú záhradu a vysadil v parku cudzokrajné druhy drevín a dve samostatné aleje – gaštanovú a hrabovú. Koncom 20. storočia bola v parku vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko, čím boli porušené niektoré prirodzené väzby kaštieľa na park.
Otváracie hodiny:25.6.2021 (piatok) -8:00 hod
Vstupné:Bezplatné
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:Barbora Turiková
Vlastník:Mesto Snina
Web:https://www.snina.sk/mesto/pamiatky-a-pamatihodnosti/pamiatky/historicky-park-pri-kastieli/
Email: kastiel@kulturasnina.sk.
Telefón:0918 670 205

English summary:The historical park in Snina is the oldest vegetal monument in the town. It was planted probably in the early 19th century, after the construction of the manor house was completed. A guided tour of the biodiversity of the historical park and an educational lesson connected with a workshop in the courtyard of the manor house are prepared for visitors.

Program počas podujatia

25.6.2021 (piatok) -8:00 hod - komentovaná prehliadka parku