Expozícia tatranskej prírody

Opis lokality

Na ploche 3,20 ha sa nachádza 8 skaliek s rastlinstvom vápencových a silikátových podkladov. Návštevník môže sledovať rastliny mokradí, vrchovísk, slatín a lesov až po druhy alpínskych holí a najvyšších polôh Tatier. Základom a dôležitou súčasťou výsadby sú vysokohorské druhy. Malebnosť prostredia dotvárajú jazierka, vodopády a tečúce potôčiky.

Adresa:Tatranská Lomnica 64
Mesto/obec:Tatranská Lomnica
Kraj:Prešovský

Rozloha:3,2 ha
Nadmorská výška:850
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:V botanickej záhrade nájdete mnohé endemické druhy Karpát (endemit - miestny druh, ktorý rastie len v danej oblasti a nenachádza sa nikde inde) a glaciálne relikty (druhy, ktoré prišli do strednej Európy zo severu, pred kontinentálnym ľadovcom a po jeho ústupe našli refúgium v chladných horských polohách).

Zaujímavosť:Súčasťou záhrady je geologická expozícia, ktorá reprezentuje vápencovodolomitické časti Tatier ukážkami druhohorných strednotriasových vápencov (243 mil. rokov) a dolomitov (238 mil. rokov), na ktorých rastie pestrá vysokohorská kvetena. Geologickou raritou sú skamenené stopy pohybu mäkkýšov po starotreťohornom morskom dne. Zachovali sa v masívnom pieskovci vnútrokarpatského paleogénu (42 mil. rokov), ktorý buduje Popradskú kotlinu aj v širšom okolí Tatranskej Lomnice.
História:Expozícia tatranskej prírody (ETP) známa ako botanická záhrada otvorila svoje brány návštevníkom 15. júla 1992. Vstupný areál a architektonicko-krajinárske riešenie navrhol Pavol Repka v spolupráci s akad. soch. Štefanom Kovaľom. Biologický projekt a floristický inventár navrhli botanici Výskumnej stanice Správy Tatranského národného parku Anna Šoltésová, Rudolf Šoltés a Zuzana Kyselová.
Otváracie hodiny:25.-26. jún 2021 (piatok, sobota) 9:00 - 17:00 hod.
Vstupné:bežné vstupné, bližšie informácie na: https://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Homolvá
Vlastník:Štátne lesy TANAPu
Web:https://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/
Email:zuzana.homolova@lesytanap.sk
Telefón:+421903987550

English summary:The area of the exhibition of the Tatra Nature is 3,2 ha, is located in intravilan of Tatranska Lomnica on south-eastrn slope of Higt Tatra. It is located on the border of fluvoglacial cone in the altitude of 850 m asl.Nowadays present more than 300 species of vegetation occurring in submontane meadows through forest ecosystems up to and the alpine and subnivale level. Plants are planted in 8 rockeries on granite and limestone bedrock and mylonite imitation. program on Friday and Saturday - demonstration of plant picking - creative workshops with a forest teacher - guided tour (starting at 10:00, 12:00 and 14:00)

Program počas podujatia

Program v piatok ( 25. jún 2021) a sobotu ( 26. jún 2021) :
- ukážka pikírovania rastlín
- tvorivé dielne s lesným pedagógom
- komentovaná prehliadka ( so začiatkom 10:00, 12:00 a 14:00)