SEV SAŽP Dropie (Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia) POZOR!!! Podujatie sa uskutoční 4.-5.júna 2021

Opis lokality

Naša prírodná záhrada slúži predovšetkým na realizáciu aktivít pre návštevníkov SEV Dropie. Je to priestor na spoznávanie krehkých prírodných vzťahov, ochutnávanie, nové zážitky, inšpirácie ale aj hry a zábavu. 4 hektárový areál SEV Dropie je zeleným ostrovom biodiverzity v poľnohospodárskej krajine Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Dôležitou funkciou záhrady je vytváranie nových a starostlivosť o prirodzené potravné, hniezdne a úkrytové biotopy pre živočíchov. V areáli sa nachádza aj "Zlatá záhrada chutí", ktorej súčasťou sú pôvodné, ale aj nové ovocné druhy pestované na Dolnom Žitnom ostrove odjakživa a dnes.

Adresa:Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
Mesto/obec:Zemianska Olča
Kraj:Nitriansky

Rozloha:4 ha
Nadmorská výška:109
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:Nájdete u nás krásne hlavové vŕby, prirodzené jazierko s brehovými porastmi, fragment lužného lesa, bylinkovú, trvalkovú a dažďovú záhradu, ovocný sad, prirodzené živé ploty, rôzne biotopy pre živočíchov- hmyzie hotely, búdky pre vtákov a netopiere, divé kúty.

Zaujímavosť:Hlavové vŕby - Hlavová vŕba nie je druh vŕby, ale spôsob hospodárenia. Hlavové vrbiny boli v minulosti v našej nížinnej podmáčanej krajine pomerne časté. Naši predkovia v minulosti orezávali tieto stromy, najmä kvoli získavaniu palivového dreva a dreva a prútov na stavbu domov. Využívali tak vysokú schopnosť obnovy vŕb, ktoré po oreze veľmi rýchlo vyháňajú nové výhonky s listami a veľmi rýchlo obnovia svoju korunu – veľmi rýchlo im narastie nová hlava. Nie je to však len človek, ktorý ťaží z pestovania stromov „na hlavu“. Orezávanie pomáha množstvu druhov, aj samotným vŕbam, lebo vďaka orezu sa dožívajú dlhšieho veku. Celá dutina vŕby tvorí jeden celý ekosystém, v ktorom žije množstvo druhov húb, lariev, chrobákov, motýľov, mravcov. Často tieto dutiny využívajú netopiere a kuny ako svoje úkryty, hniezdia v nich vtáci ako napríklad červienky alebo divé kačice.
História:Je to prostredie tzv. kultúrnej stepi, ktoré bolo v minulosti hlavným zimoviskom dropov na Slovensku. Žil tu najväčší stepný vták – drop fúzatý, kvôli zachovaniu tohto druhu sa tu vytvorila záchranná stanica. Po vymiznutí dropov sa Dropie transformovalo na SEV - Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie a v súčasnosti je jediným pobytovým SEV SAŽP. Stredisko nájdete na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Prioritne pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Programy sú orientované na spoznávanie regiónu Dolného Žitného ostrova a prezentáciu prírodných hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky. Programy sa realizujú v slovenskom aj maďarskom jazyku.
Otváracie hodiny:4.júna 2021(piatok) 9:00-20:00 hod. 5.júna 2021 (sobota) 10:00- 20:00 hod.
Vstupné:zadarmo
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr.Lilla Szabóová
Vlastník:SAŽP
Web:https://dropie.sazp.sk/
Email:lilla.szaboova@sazp.sk
Telefón:0915 576 296

Program počas podujatia

SLNOVRAT NA DUNAJI  2021 / VÍKEND ZÁHRAD A PARKOV 2021

 

4. jún (piatok) 2021 - 9:00 - 20:00 hod

5. júna (sobota) 2021 - 10:00 - 20:00 hod

program:

1.quest „Zlatá záhrada“ –  interaktívne spoznávanie Dolného Žitného Ostrova

2.„Ostrovy života“ – podpora biodiverzity v záhrade – tvorba črepníkových hávedníkov, plechovkových „mini“ hmyzích hotelov

3.„Starý Žitný ostrov“ – výstava starých poľnohospodárskych nástrojov a fotografií zo života mokradí a lúk na dolnom Žitnom ostrove v minulosti a po povodni v roku 1965  

4.“Krajina, ktorú formoval Dunaj a jeho prítoky“ – vodný svet v CHVÚ Ostrovné lúky – pozorovanie života mokradí mikroskopom

5.“Príbeh krajiny Lúk“ – premietanie dokumentárneho filmu o CHVÚ Ostrovné lúky v poľnohospodárskej krajine

- 4.6.2021 (piatok) o 18.00 hod. s diskusiou „Živá krajina“;

- 5.6. 2021 (sobota)  premietanie každú hodinu: 14.00 18.00 hod.

6.ochutnávka lokálnych produktov (len 5.6.2021 - sobota)

7.predstavenie EWOBOX-u – online priestoru pre environmentálnu výchovu