SNM-Múzeum Betliar, historický park kaštieľa

Opis lokality

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. Vzťahujú sa na neho základné zásady ochrany a obnovy pamiatok, ktoré boli dohodnuté a spoločne formulované na medzinárodnej úrovni formou Benátskej charty, platnej od roku 1964, ktorú v špecializovanej oblasti o historických záhradách dopĺňa Florentská charta z roku 1981. Prírodný park s kaštieľom je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Adresa:Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Mesto/obec:Betliar
Kraj:Košický

Rozloha:57 ha
Nadmorská výška:348
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy: Obraz parku dotvárajú aj vzácne cudzokrajné dreviny, či majestátne domáce duby a smreky. Najvzácnejšie stromy sú situované v bezprostrednej blízkosti kaštieľa, rastie tu najväčšia magnólia v strednej Európe, zelkova ostrolistá, katalpa, ginko dvojlaločné, či ľaliovník tulipánokvetý.

Zaujímavosť:Park patrí medzi najkrajšie anglické parky na Slovensku. V areáli parku kaštieľa okrem vzácnych druhov drevín nájdeme unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do troch jazier, troch fontán a tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku.
História:Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Jeho nasledovníkom sa už v roku 1823 stal Jozef Bergman, ktorý navrhol vysoký kamenný vodopád pripomínajúci rímske antické akvadukty, pod ktorý umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľadové medvede. Druhá polovica 19. storočia obohatila park o tri fontány. Najhonosnejšia s bazénom v podobe štvorlístka, umiestnená do francúzskej buxusovej výsadby sa nachádza pred kaštieľom, v jej strede je bronzová socha okrídlenej Psyché. Park v minulosti poskytoval priestor pre rôzne športové aktivity, okrem jazdy na koni, či poľovačiek, to bol tenis a kriket, ktorý si grófi a ich návštevy rady zahrali. . Park postupne prechádza do lesa, bohatého na poľovnú zver, preto bol Betliar v 19. storočí a začiatkom 20. storočia hojne navštevovaný aristokraciou z celej Európy.
Otváracie hodiny:sobota (26.6.2021) 6:00 - 21:00 nedeľa (27.6.2021) 6:00 - 21:00
Vstupné:park je prístupný bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Judita Krajčiová
Vlastník:SNM-Múzeum Betliar
Web:www.snm.sk; www.muzeumbetliar.sk
Email:judita.krajciova@snm.sk
Telefón:+421918686634

English summary:The Chateau Betliar is surrounded by a nature park, the largest historical natural park in Slovakia, registered in the world historical gardens list since 1978. Its area of 57 ha presents not only precious species of trees, but also water structures, paths and historical buildings that make a harmonious and compact unit with the manor house itself. The park was established in the 18th century by an outstanding Empire-style garden architect, Heinrich Nebbien, when the property was owned by Leopold Andrássy. During the event the museum organizes guided tours in the park.

Program počas podujatia

sobota (26.6.2021)

Komentovaná prehliadka parku: 11:00 hod a 15:00 hod

 

nedeľa (27.6.2021)

Komentovaná prehliadka parku: 13:00 hod a 15:00 hod

 

Spoznajte s nami Bosniak
Rozsiahly anglický park pri kaštieli Betliar ukrýva aj jednu zaujímavú stavbu, zv. Bosniak, ktorú gróf Emanuel I. Andrássy (1821-1891) využíval ako tzv. malé múzeum na účel uchovávania umeleckých predmetov − jeho balkánskych a orientálnych zbierok. Bosniak je zaujímavou, mimoriadne malebnou stavbou parkovej architektúry obdobia romantizmu, jednou z mála zachovaných architektúr svojho druhu na Slovensku. Spoznajte s nami jeho príbeh a plány SNM - Múzea Betliar a občianskeho združenia Andoras jeho obnovy a možnosti sprístupnenia širokej verejnosti.

  

Zmena programu vyhradená.