Spojená škola internátna Ľ. Stárka 12, Trenčín

Opis lokality

Školská ukážková prírodná záhrada s arborétom lesných stromov, ovocným sadom, jazierkom, pocitovým chodníkom, suchým potokom, hmyzími domčekmi, zimoviskom pre pavúky a drobné živočíchy, relaxačnou zónou so zvonkohrami, bezzásahovou divou lúkou.

Adresa:Ľ. Stárka 12, 91105
Mesto/obec:Trenčín
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:2400 m2
Nadmorská výška:211
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:Vodné rastliny, medonosné rastliny, listnaté a ihličnaté stromy, ovocné stromy a kríky.

Zaujímavosť:Arborétum lesných drevín, divá lúka.
História:Certifikovaná ukážková prírodná záhrada od roku 2013, ktorá sa každoročne rozširuje o nové zrevitalizované plochy. V minulom roku sme vybudovali suchý potok, zimovisko pre pavúky a drobné živočíchy a relaxačnú zónu. V celom areáli boli zhotovené a osadené nové hmyzie domčeky.
Otváracie hodiny:26.6.2021 (sobota)
Vstupné:Zdarma
Služby: Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Katarína Olišová
Vlastník:Spojená škola internátna Ľ. Stárka
Web:https://szsitrencin.edupage.org/
Email:olisova.katka@gmail.com
Telefón:0949825425

Program počas podujatia

26.6.2021 (sobota)

Prehliadka areálu s komentovaným sprievodom - možnosti využitia areálu počas výchovnovzdelávacieho procesu. Oboznámenie sa s prostredím života jednotlivých druhov hmyzu a drobných živočíchov (vodné plochy, lúky, hmyzie domčeky..).
Pre deti budú pripravené jednoduché aktivity.