Brodziansky park POZOR!!! Podujatie sa uskutoční 4.júna!!!

Opis lokality

Brodziansky park je súčasťou pamiatkového areálu Slovanského múzea A. S. Puškina. Park je vybudovaný v prírodno-krajinárskom slohu a túto podobu získal na základe poslednej úpravy v roku 1983. Na ploche 6,7 hektára rastú predovšetkým domáce, ale aj cudzokrajné dreviny. Charakteristickým prvkom brodzianskeho parku je potok Geradza. Pri poslednej parkovej úprave sa jeho koryto výrazne rozšírilo a upravilo do systému vodných terás. Tri drevené mostíky, vytvorené podľa pôvodnej podoby, umožňujú návštevníkom voľný prechod na druhý breh. S potokom je prepojené aj jazierko v južnej časti parku. V areáli parku sú inštalované kamenné a bronzové busty slovenských a ruských spisovateľov. Informácie o niektorých drevinách poskytujú návštevníkom tabuľky s textami. Park je oplotený, vstup doň umožňujú štyri kované brány.

Adresa:Brodzany 159, 958 42
Mesto/obec:Brodzany
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:6,7 ha
Nadmorská výška:192
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:platany javorolisté zasadené v polovici 19. storočia, ambrovník styraxový, gingko biloba, cercidovník japonský, ľaliovník tulipánokvetý, orech čierny

História:Brodziansky park slúžil v minulosti ako okrasná a oddychová záhrada Kvassayovcom a po nich Friesenhofovcom a Oldenburgovcom, teda šľachtickým rodinám sídliacim v renesančnom kaštieli, a zároveň plnil funkciu akéhosi reprezentatívneho prvku ich rezidencie. Park ako anglickú záhradu založil v období cca 1805 – 1816 Michal Kvassay, vtedajší majiteľ brodzianskeho kaštieľa, a ďalší majitelia Friesenhofovci a Oldenburgovci záhradu ďalej kultivovali a zveľaďovali. Počas ich pôsobenia v Brodzanoch (1846 – 1945) pozostával park z dvoch častí: šľachtické sídlo bezprostredne obklopovali kvetinové záhony, pomedzi ktoré viedli chodníky vysypané pieskom. Kompozíciu dopĺňala fontána a neďaleko stojaca veľká okrúhla lavička. Kvetinová záhrada postupne prechádzala do hustého porastu stromov a kríkov. Pohodlie a ochranu pred slnkom poskytovali drevené altánky a lavičky, ktorých bolo v parku viacero. Súčasťou v parku bol aj tenisový kurt. Parku dodávala pôvab riečka Geradza, pritekajúca z neďalekého Tríbeča, so starým dreveným mostom, ktorý spájal jej brehy. Súčasťou celého komplexu bola biela empírová oranžéria, stojaca bokom od kaštieľa, ktorá slúžila na pestovanie tropických či citrusových plodín a mnohým rastlinám poskytovala počas zimy útočisko. V päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia sa parkom veľmi rada prechádzala i vdova po ruskom básnikovi A. S. Puškinovi – Natália Nikolajevna, ktorá s deťmi navštevovala v Brodzanoch svoju sestru Alexandru Nikolajevnu a jej manžela baróna Gustáva Friesenhofa. Park bol oázou pokoja a inšpiratívnym miestom aj pre umelcov a hostí, ktorých každoročne prijímala vo svojom brodzianskom sídle vojvodkyňa Natália Oldenburgová, predposledná majiteľka kaštieľa. Po emigrácii posledného majiteľa kaštieľa grófa Georga Weslburga a po skončení druhej svetovej vojny bol park značne zdevastovaný. Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia boli snahy vypíliť historické dreviny a park zlikvidovať. Našťastie sa nič z toho nezrealizovalo. Takmer štyridsať rokov sa však o zanedbaný a spustnutý park nikto nestaral. Keď bola v roku 1979 ukončená rekonštrukcia brodzianskeho kaštieľa a zriadené Literárne múzeum A. S. Puškina, dostal park svoju druhú šancu a po revitalizácii a celkovej úprave v roku 1983 sa vrátil do života.
Otváracie hodiny: piatok (4.jún 2021)
Vstupné:bez vstupného
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Alexandra Lukáčová
Vlastník:Slovenská národná knižnica
Web:www.snk.sk
Email:alexandra.lukacova@snk.sk
Telefón:038 24 52 653

Program počas podujatia

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce - sanácia základov a muriva kaštieľa bude mať program zredukovanú podobu a uskutoční sa len v exteriéri.
4. jún 2021 (piatok) - inštalácia vtáčích búdok a kŕmidiel pre viaceré druhy vtáctva v parku spojená s environmentálnym vzdelávacím programom ornitológa pre deti.