Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

Opis lokality

Múzejná záhrada slúži ako pokračovanie expozície múzea. Jej súčasťou sú zakonzervované základy piliera zaniknutého stredovekého kostola v Seredi zo 14. storočia. Vedľa neho bola objavená farská tehlová tudňa s hladinou vody 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty pozbierané v meste a v okolí, súčasťou je aj výstava 100 exponátov historických tehál. V lete sa v záhrade konajú kultúrne podujatia.

Adresa:Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8
Mesto/obec:Sereď
Kraj:Trnavský

Rozloha:300 m2
Nadmorská výška:129
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V priestoroch záhrady sú posadené stromy ako rôzne druhy javorov, ozdobné višne a kvitnúce i zelené rastliny. V roku 2011 bola do záhrady posadená tzv. Fándlyho „nekvitnúca“ jabloň, ako spomienka na slovenského kňaza, významného spisovateľa Juraja Fándlyho, ktorý pôsobil v Seredi skoro tri roky ako kaplán v rokoch 1777 - 1780. V roku 2011 bola do záhrady zasadená tzv. Fándlyho nekvitnúca jabloň, ktorá rodí jabĺčka bez jadierok, štep jablone múzeum získalo z farskej záhrady v Naháči. Túto jabloň opísal vo svojej knihe kňaz Juraj Fándly.

Zaujímavosť:Odkrytý pilier stredovekého kostola, objavená stará studňa a Fándlyho nekvitnúca jabloň, ktorá rodí jabĺčka bez jadierok.
História:V roku 2005 prebiehal archeologický výskum v záhrade mestského múzea a v roku 2006 po zreštaurovaní nálezových častí kostola tu vznikla archeologická vonkajšia Expozícia zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia, reprezentovaná pilierom kostola a barokovou tehlovou studňou. Archeologický výskum viedol Michal Takács z Vlastivedného múzea v Galante (nálezové predmety sú uložené vo VMGA: strieborná sliezska minca – trojník Leopolda I., 1657-1705, fragmenty keramiky z 1. storočia pr. n. l. a fragmenty stredovekej a novovekej keramiky a skla). Najstaršia písomná zmienka o meste Sereď je z roku 1313. Najstaršia zmienka o kostole v Seredi je z 15. decembra 1400, spomína sa Kaplnka Panny Márie na námestí mestečka Sereď. V roku 1631 bolo patrocínium kostola zmenené na sv. Jána Krstiteľa. V kostole boli dve krypty a pri kostole cintorín a kostnica. Pochovaní tu boli aj šľachtici (napr. kastelán hradu Šintava Frederik Rottenberger), kňazi a Seredčania i v období tureckého obliehania. Požiar spôsobený úderom blesku 2. augusta 1777 kostol zničil. V záhrade sú nainštalované ďalšie historické exponáty a to mlynské kamene z lodných mlynov na Váhu, kamenné fragmenty z brán hotelov Lichtner a Frištaczký, liatinový stĺp z továrne Perl a spol. v Seredi. Nachádza sa tu aj stála výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka, ktorá obsahuje 100 exponátov tehál.
Otváracie hodiny:26. - 27. júna 2021 (sobota -nedeľa)
Vstupné:Voľný vstup.
Služby: WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mária Diková
Vlastník:Mesto Sereď/Dom kultúry Sereď - Mestské múzeum Sereď
Web:www.muzeum.sered.sk
Email:muzeum@sered.sk
Telefón:0950894373

English summary:Visit the City Museum and the Museum Garden in Sered. 26. 6. 2021 - History and greenery in the Museum Garden - a tour with an expert explanation at 10.00, 14.00 and 16.00. 27. 6. 2021 - Family Sunday in the Museum Garden - theatrical performance "O Emulienke", Theátro Pimprlo The Town Museum in Sereď was founded on its citizens’ initiative and opened on December, 15th 2004. It is located in the building of a former Roman Catholic Parish Building, today known as Fándly's Parish Building.The museum garden serves as a continuation of the exhibition in the parish courtyard. It includes the preserved foundations of the pillar of the extinct medieval church from the 14th century. A parish brick well with a water level of 6, 5 m was discovered nearby. Exhibition is partly composed of bricks from the Dušan Irsák collection, which contains 100 exhibits of bricks. In 2011, the so-called Fándly's non-flowering apple tree, which bears apples without seeds, was acquired by the apple graft museum from Naháč.

Program počas podujatia

sobota (26. 6. 2021) 

História a zeleň v Múzejnej záhrade v Seredi - prehliadka s odborným výkladom o 10.00, 14.00 a 16.00 hod.


nedeľa (27. 6. 2021) - Rodinná nedeľa v Múzejnej záhrade v Seredi 

Divadelné predstavenie "O Emulienke" -Theátro Pimprlo - 16.00 hod

Podujatie z verejných zdrojov podporil  

 

Tvorivé dielne Emulienka a zvieratká (po predstavení)

 

 

Tlačová správa: https://www.vopz.sk/user_files/Tlač. správa k k Víkendu otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi.docx