Zámocký park v Hlohovci

Opis lokality

Zámocký areál v Hlohovci patrí medzi významné historicko-umelecké pamiatky na Slovensku. Prírodno - krajinársky park sa rozprestiera na celom návrší pod Hlohovským zámkom a ukončený je rozľahlým platanovým hájom. Pod zámkom sa nachádza terasová záhrada s kruhovitou fontánou. Na platanový háj nadväzuje umelo vytvorená vodná plocha - jazierko s ostrovčekom.Novým prvkom parku je amfiteáter v dolnej časti parku. Blízko zámku sa tiež nachádza unikátne empírové divadlo postavené grófom Jozefom Erdődy, v ktorom koncertoval aj slávny Ludwig van Beethoven.

Adresa:Zámok 1, 920 01 Hlohovec
Mesto/obec:Hlohovec
Kraj:Trnavský

Rozloha: 16ha
Nadmorská výška:156
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:platany Platanus occidentalis, Platanus acerifolia, tisy, moruša Morus alba, živé ploty krušpánov a výsadba ruží

Zaujímavosť:rozľahlý platanový háj, chránené stromy - platan Platanus acerifolia a borovica lesná Pinus sylvetris,
História:Zámok, pôvodne stredoveký hrad z 13. storočia, oficiálne označovaný ako kaštieľ, je najvýznamnejšou stavebno-historickou pamiatkou mesta. Jeho história je spätá s významnými šľachtickými rodmi od Abovcov, Ilokovci až po Thurzovcov, Forgáčovcov a Erdődyovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi zámku. V areáli zámku nájdete budovu unikátneho Empírového divadla. Je to jediné zachované šľachtické divadlo v strednej Európe, ktoré funguje dodnes. Divadlo bolo postavené grófom Jozefom Erdödym v roku 1802 pri príležitosti návštevy cisára Františka II. v Hlohovci. Otvárací koncert pre cisára odohral Ludwig van Beethoven. Návštevu svetoznámeho hudobného skladateľa pripomína pomník s bustou umiestnený pred budovou divadla.Terasová úprava nachádzajúca sa v hornej časti zámockého parku, ktorá býva s obľubou označovaná (nesprávne) ako francúzske terasy je mladšieho dáta. Dve katastrálne mapy Hlohovca z rokov 1856 a 1894 ukazujú, že tento priestor bol úplne inak členený, ako dnes. Východiskovým bodom bol altánok (filagória), pôvodne zrejme jedna z veží starého hradu. Od neho pokračoval chodník šikmo smerom nadol k skleníku cez nízky parkový porast povedľa malej zalesnenej remízky. V lesíku sa chodník rozvetvoval a nižšie pri skleníku zase spájal. Túto koncepciu na prelome 19. a 20. storočia zmenili vybudovaním terás s úplne novým rozložením chodníkov a s fontánou. Čiastočnou rekonštrukciou prešli terasy v 90. rokoch 20. storočia.
Otváracie hodiny:park je prístupný bez obmedzenia
Vstupné:park voľne prístupný pre verejnosť
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Daniela Malovcová - ožp MsÚ Hlohovec
Vlastník:mesto Hlohovec
Web:https://www.hlohovec.sk/zamocky-park.html
Email:daniela.malovcova@hlohovec.sk
Telefón:033/ 381 33 89

Program počas podujatia

Komentovaná prechádzka po náučnom chodníku v Zámockej záhrade v termíne  -  nedeľa 27. júna 2021 o 15.00