Pistoriho palac - Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

Opis lokality

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. storočia postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory ako vlastný dom. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúcou mestskou triedou smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Palác je národnou kultúrnou pamiatkou v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Mestská časť s podporou o. z. Via Cultura a Inštitútom pre kultúrnu politiku začala v roku 2011 s premenou paláca na kultúrne a vzdelávacie centrum pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. V roku 2015 začala rozsiahla rekonštrukcia fasád, okien, strechy a kotolne, podporená financiami z Nórskych grantov, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“. Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 2017. Interiéry na svoju obnovu ešte stále čakajú, napriek tomu svojim návštevníkom poskytujú počas podujatí nezabudnuteľnú atmosféru.

Adresa:Štefánikova 25
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:Zastavaná 1408 m2, úžitková plocha 2498 m2
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Na nádvorí strom magnólie, paulownie, figy a moruše bielej.

Zaujímavosť:V časoch rodiny Pisztory existovala za palácom záhrada, ktorá siahala až k dnešnému Slavínu. Lekárnik Felix Pisztory v nej pestoval liečivé i iné rastliny. Z tejto záhrady v dôsledku neskoršej výstavby ostalo do dnešných čias len maličké torzo. Okrem toho je časť nádvoria momentálne vo výstavbe a čaká sa aj na jeho revitalizáciu, ktorá prebehne čo nevidieť. Napriek tomu je aj to málo, ktoré tu ako záhradka slúži, pozitívnym príkladom života a energie, ktoré prichádzajú spolu so zeleňou.
História:Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom a luxusom. Väčšina architektonických prvkov a doplnkov sa zachovala a vidieť ju dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie, balustráda, krištáľový luster vo foyer, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a bohatá štuková výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou hudby, vytvoril Gastach v roku 1895. Objavenie fresiek bolo veľkým prekvapením. Sčasti ich odkryli počas výskumu až pamiatkari Mestského ústavu ochrany pamiatok. Nikto netušil, v akom stave stropy budú, keďže prevádzkovatelia Leninovho múzea, ktoré v Pistoriho paláci sídlilo od roku 1953, niektoré honosné stropy zakryli sadrokartónovými platňami a umelo znížili. Propagandistická výzdoba, vitríny a portréty tu boli až do výskumu. Po roku 1989 začalo bočné krídlo slúžiť ako Dom zahraničných Slovákov. Tí boli posledným nájomníkom až do roku 2005. Palác potom dlhé roky chátral. Hoci sa objavili plány urobiť z neho Múzeum Vincenta Hložníka, nakoniec sa využil iba na pár dní podujatí. Táto eklektická budova z konca 19 stor. čakala na svoju záchranu až do roku 2011.
Otváracie hodiny:sobota 26.6.2021 - 10:00 - 17:00 nedeľa 27.6.2021 - 10:00 - 17:00
Vstupné:zdarma
Služby: WC,
Zodpovedná osoba:Monika Spišiaková - správa paláca / kultúrny referent
Vlastník:Bratislava - Staré mesto
Web:www. staremesto.sk
Email:monika.spisiakova@staremesto.sk
Telefón:0918 430 980

Program počas podujatia

Program:

sobota 26.6.2021 - 10:00 - 17:00

10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod - neformálna komentovaná prehliadka interiérov paláca

nedeľa 27.6.2021 - 10:00 - 17:00

10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod - neformálna komentovaná prehliadka interiérov paláca

  • V priechode paláca foto prehliadka zaujímavých momentov zo života paláca.

Kino Film Europe Bratislava
Od roku 2012 prevádzkuje v PistorIho paláci spoločnosť Film Europe  Kino Film Europe, ktoré je súčasťou európskej siete kín Europa Cinemas. Útulná kinosála s komornou atmosférou má kapacitu 99 miest a ponúka divákom neštandardný filmový zážitok. Program kina tvoria predovšetkým kvalitné európske a festivalové filmy prevažne z distribúcie Film Europe. Obsahovo pokrýva filmové premiéry, diskusie, lektorské úvody, ale aj filmové workshopy. Venuje sa tematickým projekciám, ktoré mapujú spoločenské otázky, akými sú napríklad Duša a film v spolupráci s Ligou za duševné zdravie.

V období pandemických opatrení kino premieta vo virtuálnych kinosálach na platformách #kinaspolu a Kino Doma. Pri zakúpení lístka do virtuálnej kinosály #kinaspolu divák nielen podporuje zatvorené kino, ale automaticky získava zdarma bonus vo forme 7-dňového prístupu do prvej česko-slovenskej online videotéky Edisonline. Tá v súčasnosti disponuje viac než 350 filmami a dvomi exkluzívnymi TV kanálmi.  

Tešíme sa na Vás!