Elektrárňa Piešťany

Opis lokality

Elektrárňa Piešťany je stará obecná elektráreň z roku 1906 nachádzajúca sa v známom kúpeľnom meste Piešťany. V septembri 1995 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Zrekonštruovaná budova v súčasnosti slúži ako interaktívne centrum vzdelávania pre žiakov, ale aj ako kultúrne a komunitné centrum.

Adresa:Staničná 51
Mesto/obec:Piešťany
Kraj:Trnavský

Rozloha:1400 m2
Nadmorská výška:162
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Zachovaný jeden solitér smrek, nová výsadba lipa malolistá , liečivé rastliny, rastliny vhodné pre opeľovače, ovocné stromy.

Zaujímavosť:Záhrada je vlastne bývalý priemyselný dvor v areáli starej elektrárne a jeho postupná premena umožňuje návštevníkom vidieť historické prvky tejto priemyselnej pamiatky začlenené do tzv. Záhrady vedomostí. Je to dlhodobý projekt, ktorý žiakov i verejnosť učí o dôležitosti rôznorodej mestskej zelene, ochrane a podpore života opeľovačov v meste vo forme praktických prvkov - medná krava, hmyzí domček, záhony s medonosnými rastlinami, výstava o rekonštrukcii budovy EP až po jej dnešné využitie.
História:Dieslová elektráreň spustila prevádzku v roku 1906 a elektrinu dodávala vtedajšej obci Piešťany i okolitým dedinám. Fungovala až do II. svetovej vojny, v tom čase už slúžila len ako záložný zdroj. V povojnovom období sa priestory využívali len ako sklad, v areáli objektu však naďalej fungovali obchodné priestory ZSE. V roku 2009 sa ZSE rozhodla revitalizovať budovu a vyhlásila študentskú architektonickú súťaž. Zrekonštruované priestory sa dnešnej podoby dočkali v roku 2014, odkedy je Elektrárňa prístupná verejnosti a realizujú sa v nej najmä aktivity spojené s popularizáciou vedy a interaktívneho vzdelávania pre žiakov ZŠ a SŠ.
Otváracie hodiny:Sobota 26. 6. 10:00 - 16:00
Vstupné:vstup voľný
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Katarína Hallová, MBA
Vlastník:Nadácia ZSE
Web:www.elektrarnapiestany.sk
Email:produkcia@elektrarnapiestany.sk
Telefón:+421949892050

English summary:Elektrárňa Piešťany is a former municipal diesel power plant built in 1906 in renowned spa town of Piešťany. It is registered as Slovak national cultural monument and after major restoration in 2014 serves as centre for interactive learning for students as well as cultural and community centre. During the event, tutors from Elektrárňa will showcase learning programs offered in the so-called Garden of Learning. Visitors will have the opportunity to participate in guided tour and learn about history of Elektrárňa Piešťany.

Program počas podujatia

Sobota (26. 6.2021)  10:00 - 16:00 hod

Elektrárňa Piešťany sa po prvý raz zapája do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Témou tohto ročníka je odovzdávanie vedomostí a naša Záhrada vedomostí je naozaj vhodný kandidát. Návštevníkov čaká deň plný tvorivých dielní a ukážok vzdelávacích exponátov.

Program
10:00 - začiatok podujatia
10:30 - 12:00 Vzdelávací workshop (výroba hmyzieho domčeka)
13:00 - 16:00 Botanické tvorivé dielničky (výroba pohľadníc zo sušených kvetov)
14:30 - 15:30 Komentovaná prehliadka

Celodenné aktivity
Náučné zákutia v Záhrade vedomostí (ukážky vzdelávacích aktivít Elektrárne)
Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ Piešťany

Podujatie prebehne v súlade s aktuálnymi opatreniami pre hromadné podujatia. Areál parkoviska bude pre automobily uzavretý, pohyb v areáli bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest a po poskytnutí kontaktných údajov (e-mail/telefón).
Vstup voľný.
.