ZÁHRADA UMENIA

Opis lokality

Stála expozícia „Záhrada umenia“ bola realizovaná v rokoch 2002 – 2008 ako zážitková zóna s cieľom prezentovať v "záhrade" či umeleckom "parku" diela zo zbierok Galérie umelcov Spiša – gro tvoria sochy z medzinárodných sympózií, celkom 16 diel od súčasných autorov z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko). V exteriéri galérie sa nachádza aj "Galéria pri dufarte" s týmito aktuálnymi expozíciami: Pomník Csontváryho, Zo zbierky galérie, Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia.

Adresa:Zimná 46
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:„Záhrada umenia“ nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

Zaujímavosť:Unikátnosť "Záhrady umenia" v Galérii umelcov Spiša spočíva v jej polohe – tvorí nenápadnú zelenú zónu priamo uprostred mesta Spišská Nová Ves, umiestnenú hneď za renesančným domom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšou vzácnosťou je neočakávaný estetický a umelecký zážitok z vyplnenia záhradného priestoru originálnymi umeleckými dielami.
História:V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu Galérie umelcov Spiša na Zimnej ulici č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej "Záhrady umenia". Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch (2002 – 2008). V súčasnosti je expozícia sprístupnená verejnosti počas letnej sezóny od začiatku júna do konca októbra. Novinkou od roku 2016 je i tzv. Galéria pri dufarte nachádzajúca sa taktiež v exteriéri galérie.
Otváracie hodiny:Piatok 25. 6. 2021 / 10:00 – 17:30 h Nedeľa 27. 6. 2021 / 12:00 – 16:30 h
Vstupné:JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA - dospelí: 2 € / 4,50 € - deti, študenti, dôchodcovia: 1 € / 3 € - deti do 6 rokov, ZŤP, držitelia preukazov ICOM, novinári, pracovníci galérií a múzeí, držitelia Jánskeho plakety: zdarma - rodinná vstupenka: 2 dospelí + max. 2 deti: 3 € / 6 €
Služby: WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Lucia Benická
Vlastník:Galéria umelcov Spiša
Web:http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie/expozicia/zahrada-umenia
Email:riaditel@gus.sk
Telefón:0534298293

English summary:The uniqueness of the ‚Garden of Art’ in the Spiš Artists Gallery is created by its location - it forms a discreet green zone right in the middle of the town Spišská Nová Ves, placed immediately behind the renaissance house, which is a national monument. Another rarity is the unexpected aesthetic and artistic experience of the original artwork in the garden area. The permanent exhibition ‚Garden of Art’ was realized within the years 2002 - 2008 as experiential zone in order to present the works from the collections of the Spiš Artists Gallery in the ‚garden’ or art ‚park’ – it mainly consists of sculptures from international symposiums, a total of 16 works by contemporary artists from five countries (Slovakia, Czech Republic, Romania, Ukraine, Poland). Programme: Friday 4th June 2021 : commented tours of exhibitions in the gallery, at 3 pm art workshop; Sunday 6th June 2021 : commented tours of exhibitions in the gallery, at 1 pm art workshop

Program počas podujatia

Piatok  25. 6. 2021 / 10:00 – 17:30

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV

Komentované prehliadky exteriérových výstav v galérii i meste.  Záhrada umenia - stála expozícia 16 sôch, Galéria pri dufarte: Pomník Csontváryho, Zo zbierky galérie, Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia. Park na Radničnom námestí: U-Points - unikátna banerová výstava o soche v urbánnom prostredí mesta a regiónu Spiš.


Piatok  25. 6. 2021 / 15:00 – 17:30

RELIÉFY ZÁHRADY

Tvorivá dielňa ‒ tvorba frotáže s využitím prírodných materiálov.

Nedeľa  27. 6. 2021 / 12:00 – 16:30

NEDEĽNÉ PUTOVANIE GALÉRIOU

Komentované prehliadky aktuálnych výstav v interiéri a exteriéri.

Human Animal I./Najbližší príbuzní: Opica, Pes, Mačka

Alan Hyža: Spiš – tiene a ozveny

Degrowth: Adam Macko & Peter Cábocký


Nedeľa  27. 6. 2021 / 13:00 – 15:30

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR

ČMÁRANICE Z PALICE - kresba uhlíkom netradičným spôsobom, spojená s pohybovou aktivitou v Záhrade umenia.

Rezervácie/informácie: +421 53 4174 621, programy@gus.sk, www.gus.sk

Program nájdete aj na tomto linku: http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad-402

https://www.vopz.sk/user_files/Vikend otvorenych parkov a zahrad_2021 FINAL1.pdf