Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene POZOR!!! podujatie sa uskutoční 18.-20.júna 2021!!!.

Opis lokality

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. Na ploche takmer 50 ha sú sústredené mimoriadne bohaté zbierky rastlinných druhov (dreviny, ruže, rododendrony, kaktusy a sukulenty), ktoré patria k jedinečným kolekciám na území Slovenskej republiky. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä domáce (pôvodné) druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Odborná orientácia Arboréta Borová hora na pôvodnú dendroflóru s osobitým zameraním na dendroflóru Slovenska mu dáva punc jedinečnosti a originálnosti.

Adresa:Borovianska cesta 2171/66, 960 01 Zvolen
Mesto/obec:Zvolen
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:47,89 ha
Nadmorská výška:291
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Breza svalcovitá, hloh Lindmanov, rôzne druhy a krížence jarabín a rododendronov, staré regionálne odrody ruží

Zaujímavosť:V zbierke drevín Arboréta Borová hora nachádzame nespočetné množstvo foriem, ktoré pochádzajú z prirodzených lokalít ich výskytu v Slovenskej republike. Medzi najhodnotnejšie patria populácie brezy svalcovitej (125 pôvodov), pôvodnej na severovýchodnom Slovensku, ktorej výskyt dokumentuje južnú hranicu prirodzeného areálu rozšírenia tejto vzácnej dreviny. Medzi významné morfologické odchýlky možno zaradiť napr. široko kužeľovitý pomaly rastúci smrek obyčajný 'Poľana', praslenovitý kultivar 'Papradno', zakrsnutý 'Chom' alebo 'Mikulášovice'. Z pôvodov borovice lesnej sú zaujímavé 'Šaštín' s pokrúteným kmeňom, 'Pravno' s plazivým rastom. Z listnatých drevín sú zaujímavé zakrsnuté formy hraba obyčajného 'Drobec', 'Borová' alebo zlatožltá lipa európska 'Zlata'. V zbierke ruží sa okrem iných regionálnych odrôd archivuje aj 50 odrôd ruží vyšľachtených Rudolfom Geschwindom. V zbierke rododendrónov je archivovaných 22 botanických druhov rododendrónov. Hybridné rododendróny sú zastúpené 63 kultivarmi stálozelených rododendrónov a opadavých azaliek so širokým spektrom farieb. Cenné sú najmä kultivary, ktoré vznikli šľachtením v Průhoniciach (´Antonín Dvořák´, A. S. Tarouca´, ´Humoreska´, ´Lajka´, ´Luník´, ´Otava´ ai.).
História:Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965 s cieľom vytvoriť priestor a podmienky pre praktickú výučbu v biologických vedných disciplínach na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene. Zbierka drevín, ktorá vznikla ako prvá spĺňa požiadavky pedagógov na výučbu lesníckej dendrológie a príbuzných odborov (botanika, fytocenológia, klimatológia, pedológia). Prioritou výsadieb drevín sa od vzniku arboréta stala prísna znalosť pôvodu vysadených drevín (lokalita, nadmorská výška, orografický celok, geografické koordináty), ktorá poukazuje ich širokú morfologickú a geografickú variabilitu v prirodzených podmienkach lesných ekosystémov Slovenska, resp. strednej Európy. V zbierke drevín sa nachádza 129 rodov, 480 druhov viac ako 1 000 foriem a kultivarov a 1 500 geografických pôvodov. Zbierka ruží je zameraná na odrody vyšľachtené najmä na historickom území Rakúska-Uhorska, resp. Česka a Slovenska, alebo šľachtiteľmi pôsobiacimi na týchto územiach. V zbierke je sústredných takmer 800 kultúrnych odrôd ruží a viac ako 80 druhov botanických ruží v počte viac ako 3 500 ks kríkov. Zbierka kaktusov a sukulentov zahŕňa 550 druhov v počte 1 000 jedincov.
Otváracie hodiny:Dni ruží sa budú konať v termíne od 18. júna do 20. júna 2021!!!!!!!!! Bežné otváracie hodiny sú :od 15.3. do 31.10. v pracovných dňoch 7.00 – 15.00 h.
Vstupné:Dospelí 2 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 1 € Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., riaditeľ
Vlastník:Technická univerzita vo Zvolene
Web:www.arboretum.sk
Email:arboretum@tuzvo.sk
Telefón:045/5320 814, 5320 816

English summary:The Borova hora Arboretum is a research and development workplace of Technical University in Zvolen. Its beginnings go back to the year 1965. The collections are used for pedagogical, scientific – research and educational work in the field of forestry dendrology in first place. In contrast to other similar establishment there are mainly native tree species growing here which once grew in forests of Slovakia, in their own inter species and geographical variability. The „Days of Roses“ (from 18 June to 20 June 2021) offers the visitors the sightseeing tour of flowering rosarium with more than 800 cultivars of bred Roses and 80 species of botanical Roses. In the Borová hora Arboretum site is the possibility to use the fixed marked educational trails too. The event planes for professionals and public relation with lecture above Roses in weekend at 10.00 and 14.00 h.

Program počas podujatia

Podujatie Dni ruží organizované v dňoch 18. júna až 20. júna 2021 ponúka návštevníkom okrem stálych vyznačených náučných trás možnosť prehliadky kvitnúceho rozária, kde je sústredených viac ako 800 odrôd kultúrnych ruží a 80 druhov botanických ruží. Podujatie je určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Odborný výklad bude prebiehať cez víkend (sobota nedeľa)  o 10,00 hod. a 14,00 hod.