Záhrada pri rodnom dome súrodencov Rázusovcov

Opis lokality

Záhrada sa nachádza pri Rodnom dome súrodencov Rázusovcov vo Vrbici. Pôvodné priestory „Rázusovie domu“ sú venované básnikovi, spisovateľovi, kňazovi a politikovi Martinovi Rázusovi (1888 – 1937), jeho sestre, poetke Márii Rázusovej-Martákovej i ďalším súrodencom Michalovi a Matejovi – známym mikulášskym kníhtlačiarom.

Adresa:Vrbická 312
Mesto/obec:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský

Rozloha:350 m2
Nadmorská výška:577
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Ovocné stromy, ovocné kríky, ruže, vinič

Zaujímavosť:Záhrada je často prezývaná „Maroškovie záhrada" aj kvôli faktu, že v nej Martin Rázus úspešne pestoval vinič. Od roku 2019 je v záhrade osadené umelecké dielo – socha Miroslava Ksandra Lúčenie, ktorá bola pôvodne nainštalovaná na hrobe Márie Rázusovej-Martákovej na Vrbickom cintoríne.
História:Od roku 1993 je dom múzejnou expozíciou v správe Múzea Janka Kráľa. Zariadenie, ľudový nábytok prevažne zo začiatku storočia, dopĺňajú fotografie z rôznych období života rodiny Rázusovcov. Časť expozície je spomienkou na ďalšie slávne osobnosti – rodákov z Vrbice, ktorí svojím dielom prispeli k rozvoju rôznych oblastí života na Slovensku i za jeho hranicami. V roku 2005 pribudla k expozícii pôvodne samostatná výstava Mestečko minulosti, venovaná vrbickej histórii. Od roku 2017 je Rázusovie dom sídlom Rázusovie klubu spisovateľov, ktorý organizuje rôzne podujatia (besedy, letná čitáreň, spisovateľský guláš) priamo v dome alebo záhrade.
Otváracie hodiny:25.--27.jún 2021 (piatok-nedeľa)10:00 - 18:00
Vstupné:bezplatné vstupné
Služby: Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Štefan Packa
Vlastník:Mesto Liptovský Mikuláš/Múzeum Janka Kráľa
Web:http://muzeumjankakrala.sk/rodny-dom-razusovcov/
Email:info@mjk.sk
Telefón:0944536985

English summary:The garden is next to the birthhouse of a poet, writer, priest and politician Martin Rázus (1888 – 1937), his sister, a poet Mária Rázusová-Martáková and other siblings Michal and Matej – well-known book printers. The house and also garden hosts many writer-reader meetings and cutural events.

Program počas podujatia

piatok-nedeľa (25. - 27. jún 2021) 10:00 - 18:00

Komentovaná prehliadka záhrady so sprievodcom.