Záhrada mestského Múzea Janka Kráľa

Opis lokality

Záhrada sa nachádza v centre mesta, pri Námestí osloboditeľov, za prvým stoličným domom a priľahlým straussovským domom. Je sprístupnená verejnosti a slúži ako oddychové miesto pre návštevníkov v centre mesta, prípadne pre rôzne podujatia (letné kino, Retrotančiareň, divadelné predstavenia...).

Adresa:Námestie osloboditeľov 31
Mesto/obec:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský

Rozloha:300 m2
Nadmorská výška:577
Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:Ruže, muškáty

Zaujímavosť:V priestore medzi polkruhovými lavičkami vzniká zaujímavý akustický jav - vnútorná ozvena, odraz zvuku od neďalekých budov. V rohu sa nachádza pieskovisko pre deti. Ďalší názov je „Jánošíkova záhrada": je v blízkosti „Jánošíkovej mučiarne“ a nachádzajú sa tu predmety súvisiace s jánošíkovskou tradíciou (drevený hák, škripec)
História:V minulosti slúžila záhrada niekoľkým rodinám, ktoré obývali domy pri nej. Nemožno nespomenúť Pavla Straussa, významného slovenského lekára, filozofa, prozaika, ktorý tu prežil časť detstva a dospievania. Momentálne je záhrada v správe mestského Múzea Janka Kráľa.
Otváracie hodiny:25.-27.jún 2021 (piatok-nedeľa) 10:00 - 18:00
Vstupné:bezplatné vstupné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Jaroslav Hric
Vlastník:Mesto Liptovský Mikuláš/Múzeum Janka Kráľa
Web:http://www.muzeumjankakrala.sk
Email:jaroslav.hric@mjk.sk
Telefón:0915964424

English summary:The garden is located in the centre of the town, behind the first district house, next to the Námestie osloboditeľov town square. It is managed by the town Museum of Janko Kráľ. The garden is open for visitors and serves as place for relax and various events (summer cinema, amateur theatre...)

Program počas podujatia

piatok-nedeľa (25.-27. jún 2021) 10:00 - 18:00

Komentovaná prehliadka záhrady so sprievodcom