SNG Schaubmarov mlyn

Opis lokality

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Mlynárska expozícia je ukážkou vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti od 18. storočia do polovice 20. storočia. V galérii výtvarného umenia dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je ovocný sad, ktorý prechádza postupnou revitalizáciou. Kníhkupectvo Ex libris ponúka výber kvalitných kníh o umení a ekológii a produkty z dielne SNG. V našej kaviarni sa môžete oddýchnuť a osviežiť sa kávou a limonádou.

Adresa:Cajlanská 255
Mesto/obec:Pezinok
Kraj:Bratislavský

Rozloha:4 300 m2
Nadmorská výška:199
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Na dvore Schaubmarovho mlyna rastie majestátny strom Moruše Čiernej, ktorého vek bol arboristom odhadnutý na 250 rokov. Tento už senescentný strom bol pravdepodobne vysadený v období výstavby budovy mlyna, ešte pred príchodom rodiny Schaumarovcov.

Zaujímavosť:Schaubmarov mlyn je jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou.
História:Mlyn dali na Cajlanskom potoku postaviť Pályovci z Pezinského zámku ako najväčší z 15 mlynov v rozľahlom pezinskom chotári. Na južnom štíte mlynskej budovy je v omietke vyrytý rám s nápisom: IN ANNO DOMINI 17 67 AEDIFICATUM (postavené v roku Pána 1767). Mlyn mal viacero správcov, až kým ho v roku 1857 kúpila rodina Schaubmarovcov. Schaubmarov mlyn je už od 70. rokov súčasťou Slovenskej národnej galérie. Okrem uchovávania kultúrneho dedičstva a prezentácie výtvarného umenia, sa v Schaubmarovom mlyne organizujú sprievodné podujatia, ktoré súvisia s rôznymi formami umenia, prírodou a životným prostredím.
Otváracie hodiny:Piatok (25.6.2021) 09:00 - 16:00 Sobota a Nedeľa (26.-27.2021) 10:00 - 18:00
Vstupné:Dvor a sad sú voľne prístupné. Vstupné na výstavu v galérii a expozíciu mlynárstva je 3 €.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Terézia Števuliaková
Vlastník:Slovenská národná galéria
Web:https://www.sng.sk/pezinok
Email:terezia.stevuliakova@sng.com
Telefón:0918109104

English summary:Schaubmar´s Mill is part of the Slovak National Gallery. It is the only preserved stream mill with functional mill technology in Slovakia. There is an exposition of the milling industry and a gallery of fine arts dedicated primarily to modern and contemporary art and design. Part of the Schaubmar´s Mill area is an orchard that is being gradually revitalised.

Program počas podujatia

Piatok (25.6.2021) 09:00 - 16:00
Sobota a Nedeľa (26.-27.2021) 10:00 - 18:00

V rámci medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého témou je odovzdávanie vedomostí sa v Schaubmarovom mlyne pripravuje koncepčná hostina umelca na mlynskej rezidencii Dávida Koroncziho a nedeľný koncert v kruhu britského zvukového umelca Petra Cusacka.

PROGRAM SOBOTA
vstup voľný
Mlynská rezidencia: KONCEPČNÁ HOSTINA | Dávid Koronczi
Dávid sa počas pobytu na mlyne venuje prehĺbeniu materiálového výskumu súvisiaceho so starostlivosťou o pôdu, rastliny a obsah našich tanierov. Okrem niekoľkých objektových výstupov, ktoré v prostredí mlyna zrealizuje, sa primárne pripravuje na koncepčnú hostinu, ktorú pre vás chystáme na víkend Otvorených parkov a záhrad.
miesto: mlynský dvor a sad

PROGRAM NEDEĽA
Koncert v kruhu: SOUNDS FROM DANGEROUS PLACES | Peter Cusack
Pozývame na večerný koncert v kruhu zvukového umelca Petra Cusacka pripravený v spolupráci s o.z. RUINY. Koncert si budete môcť vypočuť v prostredí stodoly, kde je inštalované dielo Romana Ondaka Časová kapsula.
miesto: stodola

Viac informácií o programe nájdete na webovej stránke sng.sk/pezinok a sociálnych sieťach Schaubmarovho mlyna (Facebook a Instagram).

Ako sa k nám dostanete: https://www.sng.sk/.../navsteva/ako-sa-k-nam-dostanete<https://www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/ako-sa-k-nam-dostanete?fbclid=IwAR2W0ZJJlwyg-Hgh-Ak3D5H-xMQb_H6WP1oV93BtotChsIP8YADicRlB3aY>