Lurdská jaskyňa

Opis lokality

Bočné steny sú pokryté viac ako 4200 ďakovnými kamennými tabuľkami. Popri hornom okraji areálu vedie tzv. Izabelin chodník (podľa arcivojvodkyne Izabely) - starý prírodný kamenný prístup ku Kaplnke sv. Jozefa a Kostolu Panny Márie Snežnej. Z Hlbokej cesty do areálu lurdskej jaskyne vedú tzv. Šándorove schody, nazvané na pamiatku syna zakladateľky jaskyne.

Adresa:Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
Mesto/obec:Bratislava/Staré Mesto
Kraj:Bratislavský

Rozloha:cca 28 árov
Druh:iná
Rastlinné druhy:Dreviny na plytkej skalnatej pôde svahov bývalého kameňolomu. Mnohé z nich spontánne tu vyrastené, sú ukážkou druhov typických pre sutinový les. Prevláda javor mliečny, javor poľný, jaseň štíhly, lipa malolistá, brest menší.

Zaujímavosť:Starobylý strom - javor mliečny ešte z čias, keď tu bol opustený kameňolom. Tvorí dominantný prvok v prednej časti areálu a jeho konáre vytvárajú zelenú klenbu nad lavičkami.
História:Lurdskú jaskyňu nechala vybudovať grófka Gabriela Szapáryová, inšpirovaná miestom zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch. Areál vznikol zušľachtením zarasteného kameňolomu v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a slávnostne otvorený 18. 9. 1892. Pôvodná socha Panny Márie bola po II. svetovej vojne nahradená novou mramorovou od akad. sochára Fraňa Gibalu.
Otváracie hodiny:stále
Vstupné:vstup voľný
Zodpovedná osoba:Dominik R. Letz
Vlastník:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Kalvária
Email:domletz@hotmail.com
Telefón:02/20707941

Program počas podujatia

26. 6.2021(sobota) a 27. 6.2021 (nedeľa) o 16.00 hod


Prehliadka s prednáškou Lurdská jaskyňa - oáza Bratislavy (prednášajúci: br. Dominik R. Letz OP). Hneď po prednáške možnosť komentovanej prehliadky farskej záhrady nad Lurdskou jaskyňou (Na Kalvárii 10).