Farská záhrada Bratislava-Kalvária

Opis lokality

Nad Lurdskou jaskyňou sa nachádza verejnosti málo známa dvorová farská záhrada so solitérnym platanom a farskou vilou bývalého honu Freund z konca 19. stor.

Adresa:Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
Mesto/obec:Bratislava/Staré Mesto
Kraj:Bratislavský

Rozloha:cca 3 áre
Druh:iná
Rastlinné druhy:platan javorolistý (Platanus ×acerifolia), cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana), vavrínovec lekársky (Prunus laurocerasus) tuja západná (Thuja occidentalis), aukuba japonská (Aucuba japonica) a i.

Zaujímavosť:Impozantný platan javorolistý s pekným rozkonárením ako dominanta dvorovej záhrady. Zaujímavé sú aj dobre prezimujúce vzrastlé kry aukuby japonskej.
História:Hon Freund bol rozsiahlejší ovocinársko-vinohradnícky pozemok na svahu ponad Hlbokou cestou. V jeho hornej časti bola asi v poslednej štvrtine 19. storočia postavená poschodová vila na vrchole s vežičkou, ktorá sa zachovala dodnes a je sídlom farského úradu, ako aj dominikánskeho konventu. Od rodiny Neuberger vilu Freund s okolitými záhradami a dvoma domčekmi v roku 1927 odkúpil poslanec Pavol Wittich a od neho v roku 1947 Rehoľa františkánov, ktorá vtedy spravovala Farnosť Bratislava-Kalvária a stavala nový Kostol Panny Márie Snežnej. Do historickej vily Freund hneď nad Lurdskou jaskyňou sa presťahovala fara z Gorazdovej ul. (dnešná škôlka). Majetok bol v roku 1950 zoštátnený a rozpredaný, okolité záhrady honu boli neskôr zastavané. Pri farskej vile zostala menšia okrasná záhrada.
Otváracie hodiny:sobota, nedeľa( 26.6.2021, 27.6.2021) 9.00-19.30
Vstupné:vstup voľný
Zodpovedná osoba:Dominik R. Letz
Vlastník:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Kalvária
Web:www.kalvaria.sk
Email:domletz@hotmail.com
Telefón:02/20707941

Program počas podujatia

Sobota, nedeľa (26.6.2021, 27.6.2021)

Odporúčame posedenie pod platanom.
Hneď po prednáškach v susednej Lurdskej jaskyni (v sobotu i nedeľu začínajú o 16.00) bude aj možnosť komentovanej prehliadky farskej záhrady.