Historický park Budimír

Opis lokality

Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Historický park v obci Budimír je významnou plochou verejnej zelene v centre obce a je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR - NKP č. 413/4. Centrum parku tvorí plocha, pôvodne štvorcového pôdorysu – "Paradni dvor", na ktorej sa nachádza súbor historických budov (kaštieľ, kúria, sýpka). Odtiaľ vedie prístupová cesta ku kaštieľu. Súčasťou parku bol aj ovocný sad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovali takmer žiadne pôvodné dreviny. Na okraji parku - pri ceste (Starej drahe) dali koncom 18. storočia členovia šľachtického rodu Ujházy postaviť rodinnú kaplnku s kryptou. V roku 2014 prešiel park rozsiahlou obnovou - boli vybudované chodníky, osadený nový mobiliár, odstránené náletové dreviny a vysadené nové. V roku 2017 bol zrekonštruovaný starší kaštieľ, v roku 2019 prebehla obnova strechy na panskej kúrii. V letných mesiacoch 2020 bola dokončená obnova amfiteátra v južnej časti parku.

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,72 ha
Nadmorská výška:209
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku rastie niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať, 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan javorolistý (Platanus x acerifolia (Aot) Willd.). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). Blízko "Paradneho dvora" rastie pekná breza previsnutá (Betula verrucosa L.). V blízkosti starého evanjelického kostola rastie javor mliečny Schvedlerov (Acer platanoides cv. "Schvedleri"), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), ginko dvojlaločné, smrek biely (Picea glauca). Ďalej v parku rastú agát srstnatý (Robinia hispida), smrekovce (Larix decidua), brest väzový (Ulmus laevis), agát biely (Robinia hispida), pagaštan (Aesculus hippocastanum) a jaseň štíhly. Na južnom svahu pod kúriou vedľa potoka upúta pozornosť svojim zvláštnym tvarom stará tuja (Thuja accidentalis). V parku rastie aj niekoľko starých ovocných stromov ako sú slivka čerešňoplodá pravá, orech kráľovský a pri už dávno neexistujúcom včelíne viacero starých jabloní.

História:Pôvodne anglický park bol vybudovaný v druhej polovici 19. stor.
Otváracie hodiny:park je voľne prístupný počas celého roka
Vstupné:bez vstupného
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Kšenžighová
Vlastník:Obec Budimír
Email:zuzana.jedinakova@yahoo.com
Telefón:0904 219 386

Program počas podujatia