Kaštieľ vo Svätom Antone

Opis lokality

Park pri kaštieli tvorí centrálna romantická časť s terasami, jazierkami, kaskádami, umelou jaskyňou a 25 ha lesoparku. Je to nádherný kút prírody pri významnom šľachtickom sídle.

Adresa:969 72 Svätý Anton, č. 219
Mesto/obec:Svätý Anton
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:30 ha
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku je množstvo viac ako 100 ročných stromov (najmä lipy, buky, borovice ...) a tiež niekoľko mladých sekvojovcov mamutích (vypestované zo semienok sekvojovcov z Botanickej záhrady v Banskej Štiavnici) , ktoré veľmi dobre prosperujú.

Zaujímavosť:V parku je zachovaný unikátny vodný systém, ktorý napája dve jazierka, prepojený kaskádami a vodopádom. Zaujímavosťou je aj umelo postavená jaskyňa - grotta. Novodobým prvkom je ekologická čistička odpadových vôd založená na vegetačnom princípe, ktorú máme zatiaľ ako jediné múzeum.
História:Kaštieľ vo Svätom Antone bol dostavaný v roku 1750 a pravdepodobne v tomto čase bol vybudovaný aj park. Jedná sa o neskorobarokovú stavbu s prvkami viedenského klasicizmu s množstvom vzácnych zbierkových predmetov európskeho významu.
Otváracie hodiny:Park aj kaštieľ sú sprístupnené celoročne, program VOPZ 25.6.2021, 27.6.2021- piatok, sobota.
Vstupné:Vstupné do parku sa neplatí. Vstupné do múzea viď web stránka.
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:Ing. Monika Maňkovksá
Vlastník:Múzeum vo Svätom Antone
Web:www.msa.sk
Email:mankovska@msa.sk
Telefón:0905/936952

Program počas podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad

Chcete rozoznať javor horský od javora mliečneho, smrek obyčajný od smreka pichľavého, alebo iné naše domáce dreviny?

25. júna (piatok) o 11.00 hod. je pre Vás pripravená  dendrologická prechádzka parkom.

 

Chcete pomôcť kaštieľskemu parku a zúčastniť sa na jeho skrášlení?

26. júna (sobota) o 10.00 hod. Vás pozývame na brigádu. Urobíme kopec dobrej práce a pri ohníku si aj niečo opečieme.

 

Dobrovoľníci hláste sa na info@msa.sk do 23. júna (streda) 2021, aby  sme zabezpečili dostatok občerstvenia. Vzhľadom k obmedzenému počtu pracovných nástrojov, uvítame, keď si donesiete vlastné – najmä záhradné nožnice a motyčky.