Cyklokuchyňa

Opis lokality

Cyklokuchyňa je dobrovoľnícka komunitná cyklodielňa - miesto, kde sa varí jedlo, kultúra a bicykle. Pred piatiimi rokmi sa presťahovala na nehostinné parkovisko na Tyršovom nábreží, ktoré svojimi aktivitami pretvorila na príjemný a zelený verejný priestor. To je zásluhou komunitnej záhrady, ktorá po rekonštrukcií celého priestoru zo strany mesta v týchto dňoch začína novú etapu.

Adresa:Tyršovo nábrežie
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:300 m2
Nadmorská výška:137
Druh:komunitná záhrada
Rastlinné druhy:Druhové zloženie v záhrade je kombináciou parkových drevín s jedlými druhmi, so zreteľom na odolnosť rastlín pre pôvodne nehostinné prostredie parkoviska. Dominantou je najmä bohato rodiaca mišpula. Zaujímavosťou, ktorá sa trochu vymyká konceptu záhrady, je tzv. oliva mieru, ktorú u nás pred 3 rokmi na bicykli priviezol a vysadil cestovateľ z Grécka.

Zaujímavosť:Komunitná záhrada Cyklokuchyňe bola okrem iného predmetom výskumu v publikovaných prácach The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań (L. Škamlová et al., 2020) a Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (P. Hencelová et al, 2020). Aj vďaka komunitnej záhrade je Cyklokuchyňa oceňovaným projektom aj medzi zahraničnými expertami na komunity a mestské iniciatívy. Dôkazom je aktívna účasť v medzinárodných programoch ako Actors of Urban Change (MitOst, 2015), Open Up For Dialogue (PDCS, 2019) či Viability (Via Foundation, 2015). Vedľa významných projektov z celého sveta sa jej venuje aj obsiahla publikácia The Urban Commons Cookbook (M. Dellenbaugh-Losse, N.-E. Zimmermann, N. de Vries, 2020).
História:Cyklokuchyňa funguje v Bratislave už zhruba 10 rokov, no až v roku 2016 sa presťahovala na súčasné miesto na Tyršovom nábreží. Išlo o nepríjemný a nehodstinný priestor divokého asfaltového parkoviska, preto sa v roku 2017 rozhodla dobrovoľníckymi silami tento priestor zazelenať. Záhrada sa postupne rozširovala, pribudol komunitný kompost a každoročne vytvorené nové záhony. V roku 2021 sa mesto Bratislava rozhodlo rekonštruovať parkovisko a okolitý priestor. Vďaka komunikácii s mestom sa podarilo Cyklokuchyni presadiť vyhradenie časti parkoviska pre účely zeleného verejného priestoru a kultúry. Pre stavebné práce museli byť jestvujúce záhony odstránené, rastliny sa však poväčšine podarilo zachovať a po rekonštrukcii dnes ešte väčšia komunitná záhrada začína novú životnú etapu.
Otváracie hodiny:Záhrada je voľne prístupná 24/7, Počas VOPZ program: sobota 26.6.2021, nedeľa 27.6.2021
Vstupné:Vstup je voľný.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Dan Kollár
Vlastník:Cyklokuchyňa
Web:www.bike.kitchen
Email:dan@cyklokoalicia.sk
Telefón:0944635175

English summary:Bike Kitchen Bratislava is a community bicycle workshop - "the place where food, culture and bicycles are cooked". The volunteers are also transforming it's surroundings into a vivid, green public space with a community garden. Come and fix your bike, help us with garden work, or just sit down, listen to the music and relax.

Program počas podujatia

Sobota (26.6.2021) 15:00 - 19:00
Nedeľa (27.6.2021) 15:00 - 19:00

Posedenie v cyklozáhrade - príďte si posedieť v novovznikajúcej komunitnej záhrade, zabrigádovať, opraviť si bicykel či len v pokojne popočúvať hudbu.