Cintorínsky park v Rimavskej Sobote

Opis lokality

Cintorínsky park sa nachádza v priestore medzi železničnou traťou a mestským cintorínom. Nachádzajú sa tu statné jedince jaseňov štíhlych s obvodom aj okolo 400cm.

Adresa:Cintorínska ulica
Mesto/obec:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:2 ha
Nadmorská výška:220
Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:Významnou drevinou tohto parku je mohutná jarabina brekyňová s obvodom 263cm.

Zaujímavosť:V roku 2019 tu bol vysadený dub cerový pri príležitosti 100. výročia ochrany prírody na Slovensku.
História:V roku 1979 tu Mestský národný výbor zrušil cintorín a vo verejnom záujme zriadil park.
Otváracie hodiny:!!! POZOR podujatie VOPZ sa uskutoční 24.6.2021 /štvrtok/ od 10:00 do 16:00 h
Vstupné:zadarmo
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Veronika Rízová
Vlastník:Mesto Rimavská Sobota
Web:nemá
Email:veronika.rizova@sopsr.sk
Telefón:0911074508

English summary:In cemetary park in Rimavská Sobota will realized professional treatment of tree (Fraxinus excelsior). This park was created in 1979. There grow also big individuals of Fraxinus excelsior with circuit 400 cm.

Program počas podujatia

24.6.2021 /štvrtok/ od 10:00 do 16:00 hod

bude zrealizovaná ukážka odborného ošetrovania drevín vykonaná profesionálnym arboristom, ktorý poskytne aj odborný výklad k údržbe verejnej zelene. Táto aktivita bude sústredená prevažne potrebám samosprávy, ktorá vykonáva údržbu verejnej zelene. Zároveň sa na tejto akcii môže zúčastniť aj široká verejnosť. Ošetrovaná drevina bude jaseň štíhly s obvodom 290 cm. Dreviny v parku budú označené nápismi s pomenovaním príslušného druhu, aby si návštevníci parku mohli preveriť svoje znalosti ohľadom vzhľadu jednotlivých druhov.

Program môžete nájsť aj tu:https://www.vopz.sk/user_files/24_jun.pdf