Budatínsky park

Opis lokality

Budatínsky park je najstarším parkom v Žiline a širokom okolí. Jeho história je spätá s osudom hradu. Predstavuje historický park komponovaný v prírodno – krajinárskom štýle. Rozkladá sa okolo Budatínskeho hradu, na sútoku riek Váh a Kysuca. V súčasnosti je v správe Považského múzea, ktoré v areáli hradu a parku organizuje viacero vyhľadávaných kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť. Prostredie parku predstavuje prírodný prvok s vysokou druhovou rozmanitosťou živočíchov. Pestré je najmä druhové zloženie vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 hniezdiacich druhov. Do Budatínskeho parku, pod košaté stromy a obzvlášť pod exoticky vyzerajúce platany, chodia radi ľudia z celej Žiliny. Na piknik, odpočinúť si, v zime na bežky alebo sa poprechádzať. Je to obľúbené miesto každodenného oddychu a športovania, kde sa dajú vychutnať romantické výhľady na zeleň a hrad.

Adresa:Topoľová 1
Mesto/obec:Žilina
Kraj:Žilinský

Rozloha:4,7 ha
Nadmorská výška:330
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Kostru parku tvoria stáročné exempláre líp veľkolistých, platanov javorolistých a javorov horských, ktoré dominujú ako solitéry najmä na južnom trávnatom priestranstve pri brehu Váhu. Zaujímavý habitus majú torzá topoľov čiernych obrastených brečtanom. Lesnatejší charakter má park na západe a severe, kde prevažujú okrem lipovej aleje bresty horské, javory mliečne a javory poľné. Z ihličnatých druhov sú vysadené tisovce dvojradé a limby. Novými prírastkami na centrálnom priestranstve je ginko dvojlaločné, ľaliovník tulipánokvetý a dub červený. Spolu rastie v parku vyše 30 druhov stromov v počte vyše 300 exemplárov.

Zaujímavosť:Park je od roku 1963 súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom. Najmohutnejším a najstarším stromom v parku je impozantne pôsobiaca lipa veľkolistá. Rastie v jeho juhozápadnej časti a má obvod kmeňa 620 cm a výšku 27 m. Jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Platan javorolistý s obvodom kmeňa 603 cm vo veku 270 rokov, ktorý nájdeme na juhozápadnom rohu hradného múru, zvíťazil v roku 2016 v celoslovenskej ankete Strom roka. V roku 2017 skončil na deviatom mieste zo šestnástich zúčastnených stromov v medzinárodnej súťaži Európsky strom roka.
História:Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. V 16. storočí bolo bezprostredné okolie hradu upravené ako záhrada, boli tu vysadené aj lipy. Bola tu kvetinová a úžitková časť pre pestovanie zeleniny a ovocia. Majitelia postupne prispôsobovali jeho vzhľad dobovému vkusu. V roku 1745 prebehli veľké úpravy parku za grófa Jána Suňoga, vysadili sa cudzokrajné dreviny, najmä platany. Vznikla aj lipová aleja situovaná na hlavnej kompozičnej osi parku od zámku po rieku Kysucu. Park získal terajší charakter v polovici 19. storočia. Bol koncipovaný v prírodno-krajinárskom slohu. Park bol až do II. svetovej vojny dobre udržiavaný posledným súkromným majiteľom hradu grófom Gejzom Čákim. V prvých rokoch po vojne bolo v objekte hradu umiestnené vojsko, neskôr mal v areáli parku sklady a výrobu betónu Mestský stavebný podnik a v jeho severozápadnej časti boli súkromné záhrady. Považské múzeum dostalo do správy hrad spolu s parkom v roku 1954. V rokoch 2009 - 2010 prešiel park zásadnou revitalizáciou, ktorá mu dodala súčasný atraktívny vzhľad.
Otváracie hodiny:piatok (3. júna 2022) - 8:00 - 17:00 hod nedeľa (5.júna 2022) - 8:00 -18:00 hod
Vstupné:voľný vstup
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Květa Kicková
Vlastník:Považské múzeum
Web:https://pmza.sk/
Email:kickova@pmza.sk
Telefón:+421917868520

English summary:The park of the Budatín castle is the oldest park in Žilina and its surroundings. It is historical park in natural-landscaped English style. Guided visit of park with botanist.

Program počas podujatia

Piatok 3.6.2022

8:00-12:00 Východný palác Budatínskeho hradu

Prednášky: Čo je to klimatická kríza?

Klimatické otázniky Slovenska

 (vyhradené pre vopred prihlásené školské skupiny, rezervácia termínu na tel. č. 0917868520 alebo na adrese kickova@pmza.sk, trvanie jednej prednášky 45 minút)

 

15:00 Budatínsky park

Stručný kurz spoznávania drevín Budatínskeho parku

(lektorovaná prechádzka po parku spojená s určovaním jednotlivých druhov drevín s botaničkou Považského múzea Květou Kickovou)

 

 

Nedeľa 5.6.2022 o 15:00 hod.

Prednáška botaničky Považského múzea Květy Kickovej v aleji Budatínskeho parku

Parky a záhrady čelia klimatickej zmene- praktické riešenia zmeny klímy v prostredí mesta

Vstup voľný

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.