Lesnícke arborétum Kysihýbel

Opis lokality

Jedinečné arborétum dreviny každého druhu sú umiestnené na plôškach 15x15 m, celkom 350 plôšok

Adresa:približne 4 km od centra Banskej Štiavnice smerom na Banský Studenec
Mesto/obec:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:7,78 ha
Nadmorská výška:530
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:sekvojovec obrovský, kryptoméra japonská, metasekvoja čínska, jedľa sicílska

Zaujímavosť:Mikroporasty jednotlivých drevín umožňujú lepšie sledovať rast drevín, ich vplyv na podrast rastlinnej vegetácie a vzájomný alelopatický vplyv medzi drevinami
História:Arborétum založené v r. 1900 za účelom sledovania adaptácie cudzokrajných drevín na naše podmienky.
Otváracie hodiny:sobota, nedeľa (4.-5.jún 2022) 8:00 - 15:00
Vstupné:počas VOZP bezplatný vstup
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC,
Zodpovedná osoba:doc. Ing. Marin Slávik, CSc.
Vlastník:Národné Lesnícke Centrum Zvolen
Email:martin.slavik@nlcsk.org
Telefón:0911 270 252

English summary:Arboretum founded in 1900 to monitor the adaptation of foreign trees to our conditions. The micro-vegetation of individual tree species makes it possible to better monitor the growth of tree species, their influence on the growth of plant vegetation and the mutual allelopathic influence between tree species. 38 / 5 000 Tour of the building with expert interpretation.

Program počas podujatia

sobota, nedeľa (4.-5.jún 2022) 8:00 - 15:00

prehliadka objektu s odborným výkladom

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.