Park pred Kinom Mier

Opis lokality

Park pred kinom Mier sa nachádza v centrálnej zóne mesta Nové Zámky pri hlavnej ceste Ulice F. Kapisztóryho /cesta I.tr. smer Nitra - Komárno/. Tvorí ho veľkorysý predpriestor kina v priamej náväznosti na ďalšiu občiansku vybavenosť. Svojou rozlohou významne prispieva k zelenej infraštruktúre zastavaného územia mesta, ktorú treba chrániť. Predtým nevyužívaná plocha verejnej zelene bez mobiliáru a stromov sa od roku 2017 stáva novým parkom mesta vďaka iniciatíve Strom Darom. Projekt prepája jednotlivcov a skupiny v snahe tvoriť komunitu, ktorá sa spoločne podieľa na premene verejného priestoru a ochrane životného prostredia. Pilotný projekt Strom darom má za cieľ veľmi inovatívnym a originálnym spôsobom podporovať dobrovoľníctvo a participáciu obyvateľov vo svojom meste.

Adresa:Námestie Györgya Széchényiho 9, 940 02 Nové Zámky
Mesto/obec:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky

Rozloha:1 ha
Nadmorská výška:116
Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku sa zatiaľ dobrovoľnícky vysadilo 63 stromov, 510 kríkov a 132 m2 rozsiahlych trvalkových záhonov s cibuľovinami. Výsadby boli realizované vo viacerých etapách. Použitie druhov rastlín sa snaží reflektovať stanovištné podmienky, teda suché mestské prostredie. Zo stromov tu nájdete napr. lipy, platany, duby, jasene, brestovce, gledíčie a jarabiny. Medzi trvalkami určite oslovia poniklece, mliečniky, agastache, sápy, pakosty, kosatce, veternice a astry.

Zaujímavosť:Inšpirovaní anglickým People's Wood / National Trust /, kde je park založený darcami stromov ako spomienka na blízkeho, zakladáme v meste Nové Zámky iniciatívu Strom Darom. Tá si kladie za cieľ chrániť zeleň verejných priestorov mesta a podnietiť k tomu aj jej obyvateľov. Ale ako? Myslíme si, že cestou je priama participácia občanov na vznikajúcom projekte. Projekt, kde sú obyvatelia nielen konečnými užívateľmi priestoru, ale aj jeho aktívnymi spolutvorcami pod dohľadom odborníkov. Od začiatku sa kladie dôraz na profesionálny prístup a výsledok. Premena zanedbanej plochy verejnej zelene sa dobrovoľníkmi pretvára v park od roku 2017. Návštevníci budú mať možnosť vidieť vznikajúci park v jeho rannom štádiu. Prevedieme Vás cestou v čase! Počas výsadby v roku 2018 sme objavili a odkryli historickú cestu /Mlynská ulica/ so žulovou dlažbou. Poškodené časti cesty sme využili na zhotovenie jedinečných lavičiek. Historická vrstva mesta ožila a stala sa dôležitým miestotvorným prvkom parku.
História:Dnes stojíme na mieste vznikajúceho parku, kde predtým stáli domy jednej z mestských častí Nových Zámkov. Tie boli začiatkom 90tych rokoch zničené kvôli hromadnej bytovej socialistickej výstavbe. Obyvatelia presťahovaní, základy domov zasypané. Do roku 2017 bola plocha verejnej zelene bez konceptu budúceho rozvoja iba nevyužívaným, zanedbaným priestorom. Potenciál miesta si všimla iniciatíva dobrovoľníkov, ktorá si priestor prenajíma od mesta za účelom výsadby stromov a starostlivosti o ne.
Otváracie hodiny:sobota (4.6.2022) od 15:00 - 22:00
Vstupné:Dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Katarína Slobodníková, Lucia Balogová
Vlastník:Mesto Nové Zámky
Web:https://www.facebook.com/stromdarom
Email:ateliernatura.slobodnikova@gmail.com
Telefón:0907 486 405 / 0949 549 571

English summary:A previously unused area of public green space without furniture and trees has become a new town park since 2017 thanks to the initiative Tree as a Gift. The project connects individuals and groups in an effort to form a community that works together to transform public space and protect the environment. Visitors will have the opportunity to see the emerging park in its early stage. We will take you on a journey through time! During the planting, we discovered and uncovered a historical street / Mlynská Street/ with granite paving, which we used for constructing new and unique benches. The historical layer of the town came to live and become an important place-making element of the park. PROGRAM / Saturday / 4.6.2022 / Saturday / 4.6.2022 15:00 - 15:30 About the park and the project TREE AS A GIFT 15:30 - 16:00 Guided tour of the park / guided by the co-founders of the project 16.00 - 18:00 Creative workshops / Thematical games 17:00 - 17:30 Túlavá čitáreň / reading by all senses, piknik under the trees / facebook_tulavacitaren 18:00 - 19.00 Yoga with Romi / FB Vedoma 19:30 - 20:30 Bike ride through the city / Novozámocký cykloparťák 21:00 - Bicycle for culture / film Raoul Tabourin / www.bikelab.sk OTHER ACTIVITIES Children for children / Živá škola / www.zivaskolanz.sk NZ Photo album / Historical photos of the site Mental map in the city / presentation of a new project Project Mestoličky

Program počas podujatia

PROGRAM / sobota / 4.6.2022
15:00 - 15:30 Vznik parku a projektu STROM DAROM / prezentácia

15:30 - 16:00 Komentovaná prehliadka parkom / sprevádzajú zakladatelia projektu

16:00 - 18:00 Tvorivé dielne / Tematické hry

17:00 - 17:30 Túlavá čitáreň  / čítanie všetkými zmyslami na deke pod stromami / FB_tulavacitaren

18:00 - 19:00 Joga s Romi / FB Vedoma

19:30 - 20:30 Cyklojazda mestom/ Novozámocký cykloparťák

21:00 - Bicyklom za kultúrou / premietanie filmu Raoul Tabourin pomocou bicyklov na výrobu eletriny / www.bikelab.sk

 

  • Deti - deťom / Živá škola / www.zivaskolanz.sk
  • NZ Fotoalbum / historické fotografie lokali
  • Pocitové mapy v meste / prezentácia nového projektu
  • projekt Mestoličky

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.