Bratislavská kalvária (Kalvária, Bratislava)

Opis lokality

Kalvária predstavuje historický areál niekdajšieho súboru barokových pašiových zastavení situovaných severozápadne od mesta. Pôvodne slúžil náboženským účelom – púte, pobožnosti – neskôr bol upravený ako lesopark a nadobudol aj oddychovo-rekreačné funkcie. Po zániku objektov Kalvárie v druhej polovici 20. storočia areál celkovo chátral, no dnes opäť zažíva nárast záujmu verejnosti.

Adresa:Na Kalvárii, Bratislava, 811 04; prístup: ul. Za sokolovňou (48.160040 / 17.102083) alebo ul. Na Kalvárii (48.159518 / 17.099754)
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:približne 2,9 ha
Nadmorská výška:257
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:na pôvodne holom kopci boli v 19. storočí vysadené lipy, dnes prevažuje náletová zeleň

Zaujímavosť:Pri obnove Kalvárie v roku 1894 s podporou mesta boli mestským inžinierom Antonom Sendleinom navrhnuté aj ďalšie chodníky určené na rekreáciu a výsadbou vyššej zelene sa areál začal meniť na lesopark. Dominanta mestskej panorámy s pekným výhľadom sa tak stala aj miestom vychádzok a oddychu Bratislavčanov.
História:Kalváriu začali na kopci budovať v roku 1694, v rokoch 1696 – 1702 začali provizórne drevené zastavenia nahrádzať murovanými, k dokončeniu celého súboru však došlo až v 20. rokoch 18. storočia. Tvorilo ju 10 zastavení, skupina Ukrižovania, tzv. kostolík a Sv. hrob. Takto areál slúžil náboženským účelom až do 50. rokov 20. storočia, kedy sa stal cieľom násilného ničenia a devastácie. V priebehu niekoľkých rokov sa objekty zmenili na ruiny, do súčasnosti sa zachovala len vrcholová plastika Ukrižovaného, torzo jedného zastavenia (dnes obnovené) a torzá niekoľkých sôch uchovávaných dnes v GMB a MMB.
Otváracie hodiny:4. – 5. júna 2022, od 10:00 do 18:00
Vstupné:areál je verejne prístupný
Služby: Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Martin Čičo
Vlastník:Bratislavská arcidiecéza
Web:https://www.facebook.com/bratislavskakalvaria/
Email:martin.cico@gmail.com
Telefón:0949 135 356

English summary:The Calvary hill of Bratislava was one of the first and most significant Calvaries in the territory of contemporary Slovakia. It began to emerge in 1694, from 1696 to 1702 were the original wooden, provisional stations replaced by the masonry constructions with painted scenes and sculptures, but its completion was achieved only in 1720s. From the 1950s, the Calvary was sustaining deliberate damaging and devastation. Only few relicts have survived e.g. the sculpture of crucified Christ on the top of the hill and one station which was renovated in 2020. Programm: Lecture: Calvary Hill – destroyed monument in the City panorama (4. June, 14:00 and 15:00; 5. June at 14:30) Photo-Exhibitions: The Calvary hill in the past, nowadays and in the future; Liturgical renovation of the Calvary

Program počas podujatia

počas akcie VOPZ bude v obnovenom priestore na návrší pri kríži inštalovaná panelová výstava Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra architektov manželov Hantabalovcov a výstava Liturgická obnova Kalvárie – KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo; prednáška Kalvária – zaniknutá dominanta mestskej panorámy (M. Čičo, SNG) sa uskutoční v sobotu (4. 6.) o 14:00 a 15:00 a v nedeľu (5. 6.) o 14:30.

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.