Historický park Pruské

Opis lokality

Historický parkový areál má celkovú rozlohu 6,65ha, z toho samotný zachovaný historický park má rozlohu 4,2ha a nádvorie 1764m2. Zachovaná historická časť má charakter prírodno-krajinárskeho parku. Jeho jedinečnosť spočíva v svahovitej polohe s výhľadmi do krajiny, ktorý ostro kontrastuje s údolnou polohou pozmenenej časti. Svah má priaznivú južnú expozíciu, pričom najväčší severný cíp má oproti kaštieľu z 18. storočia prevýšenie 30m, oproti najnižšie položenému bodu až 38m. Park je založený na prírodných prvkoch a na pohľadoch do certifikovanej prírodnej záhrady, areálu SOŠ a výhľadu na Strážovské vrchy.

Adresa:Pruské č.294, 01852 Pruské
Mesto/obec:Pruské
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:4,2ha
Nadmorská výška:252
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Park je externou súčasťou areálu školy. Rastú v ňom, s nepravidelným pôdorysom prevažne listnaté stromy v zastúpení: lipa (Tilia), javor (Acer), jaseň (Fraxinus), agát (Robinia), dub (Quercus), brest (Ulmus). Rastie tu breza bradavičnatá (Betula Pendula) s obvodom kmeňa 200cm, platan (Platanus) s obvodom kmeňa 350cm, ľaliovník (Liriodendron) s obvodom kmeňa 250cm a pagaštan (Aesculus) s obvodom kmeňa 290cm. Dendrologická skladba parku s podrastom lúčnych porastov ovplyvnila prítomnosť niektorých druhov vegetácie: zo skupiny vstavačovité („orchidey“) – Orchidacea, prilbovka biela - Cephalanthera damasonium, prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia, kruštík modrofialový - Epipactis purpurata, vstavač vojenský – Orchis militaris, orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris. V okrajovej, juhozápadnej časti parku sú vysadené rýchlorastúce energetické dreviny: vŕba – Salix, topoľ – Populus, brest – Ulmus, jelša – Alnus. Rovnako aj uvedené energetické dreviny vplývajú na druhovú rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť. Škola ich získala úspešnou realizáciou Enviroprojektu za rok 2016 pod názvom „Škola, ktorej to myslí EKO-LOGICKY.“

Zaujímavosť:Historický park je súčasťou exteriéru SOŠ Pruské, certifikovanej prírodnej záhrady a odpočívadla s jazierkom a 6-timi podpornými zdobenými stĺpmi z historickej koniarne.
História:Historické stavebné prvky: kaštieľ - pôvodne renesančný s klasicistickou prestavbou štvorcového pôdorysu, ktorý uzatvára štvorcové nádvorie grotta (kaplnka) - z tufového kameňa pivnice - v blízkosti grotty, v torze, nad nimi vedie parkový chodník koniarne potok - využitý prírodný prvok, zdobí vstupnú časť do areálu, brehy sú spevnené opracovanými kamennými kvádrami s pôsobivým kladením, bez vencov. Dno vyložené kameňom. Časť potoka preklenutá kamennou klenbou, povrch je zatrávnený oplotenie - pôvodný plný murovaný omietnutý plot pohrebisko - miesto posledného odpočinku zosnulých sestier Kongregácie Dcér najsvätejšieho spasiteľa z obdobia, kedy tu pôsobil tento rád (po roku 1946)
Otváracie hodiny:piatok (3.6.2022) –-12:00 – 16:00 hod , sobota (4.6.2022) –9:00 – 16:00 hod, ,nedeľa ( 5.6.2022) – 9:00 – 13:00 hod.
Vstupné:dobrovoľný príspevok
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Ing. Janka Fedorová
Vlastník:Stredná odborná škola Pruské
Web:http://www.sospruske.sk/
Email:fedorova.janka@gmail.com
Telefón:+4210905408367

English summary:The historical park area has a total area of 6.65 hectares, of which the preserved historical park itself has an area of 4.2 hectares and a courtyard of 1764 m2. The historical part has the character of a nature-landscape park which is sloping. The park is based on natural features with views of the certified natural garden, the SOŠ area and the Strazov Hills.

Program počas podujatia

 

Víkend otvorených parkov a záhrad

Téma: Parky a záhrady čelia klimatickej zmene

Názov: Historický park Pruské

Termín: 3.6.-5.6.2022

Miesto : Areál SOŠ Pruské -  GPS súradnice:49.02991871175657,18.203681649999907

P R O G R A M

3.6.2022 – piatok

1200 – 1600  

4.6.2022 – sobota

900 – 1600  

5.6.2022 – nedeľa

900 – 1300  

                    Prehliadka Strednej odbornej školy, Anglického  krajinárskeho parku   a certifikovanej prírodnej záhrady so sprievodcom.

                    „Školská Semienkáreň“  čarovná zásuvka plná semienok, ktoré sme dopestovali a  o ktoré sme sa rozhodli podeliť s návštevníkmi.  

                     Výsadba okrasných rastlín a výsev semien –   aktivita zameraná  na poznanie    pôdy ako živého pokladu.

                    Riešenie Questu „Jasoňova pátračka“– aktivita  skúmania rozmanitej biodiverzity   areálu školy

                    PlantNet – aktivita identifikácie  a poznávania  rastlinných druhov pomocou   mobilnej aplikácie

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.