Podtatranské múzeum v Poprade

Opis lokality

Ide o parkovú úpravu budovy Podtatranského múzea v Poprade, ktorá bola postavená v honosnom neorenesančnom slohu v roku 1886.

Adresa:Vajanského 72/4
Mesto/obec:Poprad
Kraj:Prešovský

Rozloha:2 442 m štvorcových (rozloha záhrady)
Nadmorská výška:672
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Úprava v súčasnosti pozostáva z botanicky hodnotnej pôvodnej výsadby z konca 19. storočia, ďalej z výsadieb 80-tych rokov 20. storočia a z najnovšej výsadby z roku 2017, a tiež z niekoľkých náhodne vysadených resp. náletových drevín (Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Carpinus betulus atď.).

Zaujímavosť:Súčasťou areálu sú objekty troch remeselníckych dielní a malý amfiteáter, ktoré sú určené na kultúrno-vzdelávacie podujatia múzea. Po stranách objektu je zachovaná cenná kompozícia z pôvodných jedincov Ulmus glabra a z Fraxinus excelsior, pochádzajúcich ešte z 19. storočia - z pôvodnej výsadby.
História:Budova Podtatranského múzea v Poprade bola postavená v rokoch 1885 - 1886. Prvá expozícia bola sprístupnená verejnosti v roku 1887. Múzeum - pôvodne Karpatské múzeum - založil Uhorský karpatský spolok v roku 1886 ako spolkové múzeum. V roku 1945 bolo múzeum spojené s Tatranským múzeom vo Veľkej do jedného spoločného múzea pod názvom Tatranské múzeum okresu popradského so sídlom v Poprade, od roku 1961 Podtatranské múzeum v Poprade. Objekt prešiel viacerými rekonštrukciami a stavebnými úpravami. Posledná bola realizovaná v rokoch 2015 - 2016. Jej súčasťou bola aj úprava areálu - záhrady múzea.
Otváracie hodiny:Otvorené počas otváracích hodín múzea od 9:00 - 17:00 hod. , piatok-nedeľa)
Vstupné:Vstup do areálu voľný, možnosť vstupu do múzea so zakúpením bežnej vstupenky
Služby: Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Stanislava Sojáková
Vlastník:Prešovský samosprávny kraj
Web:https://www.muzeumpp.sk/
Email:sekretariat@muzeumpp.sk
Telefón:0527721 924

English summary:Park arrengement of building of Podtatranské muzeum in Poprad consists of botanic valuable original gardening dated into the 19th century, next, of gardening dated into 80-tees of the 20 century and of current one from 2017. The composition of authentic subjects of Ulmus glabra and Fraxinus excelsior is the most valuable. It is from original gardening dated into the 19th century.

Program počas podujatia

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.