Historický park Lednické Rovne

Opis lokality

Prírodne krajinársky park sa nachádza neďaleko centra obce Lednické Rovne. Má pozdĺžny tvar a je súčasťou urbanistického bloku vymedzeného zo severozápadu Rovňanskou ulicou, zo severovýchodu a juhovýchodu riekou Lednicou a z juhu nezastavaným územím obce. Člení sa na hornú a dolnú časť, ktoré sú prepojené svahovitým terénom . V hornej časti parku sa nachádza kaštieľ, ruina starého kostola z roku 1640, mauzóleum Jozefa Schreibera - zakladateľa sklární , chrám bohyne Minervy a torzo náhrobku zakladateľa parku. Pomedzi zeleň a stavby vedie spleť prírodných ciest a chodníčkov. Dolná časť parku je podmáčaná a je ukážkou mokraďového biotopu.

Adresa:ul. Schreiberová, Lednické Rovne
Mesto/obec:Lednické Rovne
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:18,5 ha
Nadmorská výška:270
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Park sa skladá z troch základných biotopov: mezofilná lúka, parkový les a niva potoka. Rastie v ňom 189 druhov rastlín a 38 druhov drevín prevažne domáceho charakteru. Medzi najzaujímavejšie rastlinné druhy patrí Convallaria majalis, Melittis melissophyllum, Ranunculus auricomus a Scoropularia umbrosa.

Zaujímavosť:Celý park spolu aj so stavbami, ktoré sa v ňom nachádzajú je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Okrem množstva stromov, ktoré sa v ňom nachádzajú, a je ich viac ako 3000 kusov je jeden zvlášť výnimočný. Ide o krásnu 6-ramennú lipu, ktorá je vyhlásená za chránený strom. Ďalšou zaujímavosťou je, že v parku bol natočený v roku 1910 prvý hraný film na Slovensku pod názvom "Únos". Jeho autorom je Eduard Schreiber, syn Jozefa Schreibera zakladateľa sklární na Lednických Rovniach.
História:Park pri svojom kaštieli v Rovniach založil koncom 18. storočia gróf Johann Gobert Aspremont - Linden spolu so svojim lekárom a botanikom Antonom Rochelom a záhradníkom Wenzelom Wagnerom. Podľa vtedajšej doby postupne dostal anglickú parkovú úpravu a stal sa jedným z najkrajších v hornom Uhorsku. Jeho krásu zachytáva mapa z roku 1799 . Po grófovej smrti park zdedila jeho dcéra Mária a neskôr jeho vnučka Františka, vydatá za baróna Skrbenského. Ďalší vlastníci nemali už taký vzťah ku prírode, ako ich predok a tak park postupne chátral, až ho nakoniec spolu s celým lednickým panstvom v roku 1890 predal Františkin syn Filip, továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. Ten s vynaložením veľkých nákladov dal opraviť kaštieľ a zveľadiť park. Na najkrajšom mieste v parku dnes stojí mauzóleum, ktoré je jeho posledným miestom odpočinku. Po druhej svetovej vojne sa vlastníkom parku stal štát a v súčasnosti je 16,5 ha vo vlastníctve obce a 2ha spolu s kaštieľom vo vlastníctve spoločnosti Rona a.s.
Otváracie hodiny:- park je verejnosti prístupný nepretržite - podujatie sa bude konať dňa 04.06.2022 (t. j. v sobotu) v čase od 10:00 do 13:00 hod.
Vstupné:- bez vyberania vstupného, vstup voľný
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr. Martin Mišík, Mgr. Eva Kucejová
Vlastník:Obec Lednické Rovne
Web: www.parklednickerovne.sk, www.lednickerovne.sk
Email:e.kucejova@lednickerovne.sk
Telefón:042/ 28 53 404, 042/ 28 53 418

English summary:On 4 June 2022, from 10:00 to 13:00, the Children's Olympics in traditional and less traditional sports disciplines will take place in the historical park in Lednické Rovne.

Program počas podujatia

sobota (04.06.2022) od 10:00 do 13:00 hod.
- RODEO (Rovňanská detská olympiáda) v tradičných a menej tradičných športových disciplínach
- detské nafukovacie atrakcie

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.