SNM-Múzeum Betliar, historický park kaštieľa

Opis lokality

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. Vzťahujú sa na neho základné zásady ochrany a obnovy pamiatok, ktoré boli dohodnuté a spoločne formulované na medzinárodnej úrovni formou Benátskej charty, platnej od roku 1964, ktorú v špecializovanej oblasti o historických záhradách dopĺňa Florentská charta z roku 1981. Prírodný park s kaštieľom je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Adresa:Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Mesto/obec:Betliar
Kraj:Košický

Rozloha:57 ha
Nadmorská výška:348
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Magnólia končistolistá, zelkova ostrolistá, katalpa, ginko dvojlaločné, ľaliovník tulipánokvetý

Zaujímavosť:V areáli parku kaštieľa okrem vzácnych druhov drevín nájdeme unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do troch jazier, troch fontán a tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku.
História:Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien.
Otváracie hodiny:Piatok (2.jún 2023) -17:00 h prednáška , Sobota(3.júna 2023)-11.00-16:00 h - prehliadky parku
Vstupné:prednáška vstupné 4€ /zľavnené 2€, komentované prehliadky parku, vstupné 7€
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Veronika Straková
Vlastník:SNM-Múzeum Betliar
Web:www.snm.sk; www.muzeumbetliar.sk
Email:veronika.strakova@snm.sk
Telefón:+421918723500

English summary:The hunting chateau Betliar, the former residence of the Andrássy family is surrounded by an English park. The founder of park, we consider to be the Count of Leopold Andrássy (1767-1824), an enlightened aristocrat, a freemason, and an important collector. It was founded at the end of the 18th century. According to the ICOMOS led list, it is one of the most important historical gardens in the world.

Program počas podujatia

Piatok 2. jún 2023

17:00 prednáška Historické herbáre v zbierkach Andrássyovcov - vstupné 4€ / zľavnené 2

 

Sobota 3.jún 2023

11:00 - 16:00 každú hodinu komentovaná prehliadka parku - vstupné 4€ / zľavnené 2€

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.