Kaštieľ s francúzskym parkom a anglickou záhradou s fontánou v Hodkovciach

Opis lokality

Kaštieľ Hodkovce - obec je významnou archeologickou lokalitou, zaradenou spolu so Spišským hradom, Spišským Podhradím, Spišskou Kapitulou do Zoznamu UNESCO. V Hodkovciach, miestnej časti obce Žehra stojí barokový kaštieľ z roku 1703 s francúzskym parkom. V súčastnosti kaštieľ slúži ako zariadenie sociálnych služieb.

Adresa:Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy
Mesto/obec:Žehra - časť Hodkovce
Kraj:Košický

Rozloha:121 178 m2
Nadmorská výška:426
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Najstaršie stromy v parku dosahujú priemery kmeňov 0,6 - 0,9 m, medzi ktoré patrí buk lesný, jaseň štíhly a lipa veľkolistá. Ostatný porast je mladšieho charakteru s priemermi kmeňov 0,2 - 0,4 m, kde patrí javor mliečny, buk lesný dub letný, lipa malolistá, smkrekovec opadový, brest, hrab obyčajný a borovica lesná. Vo voľnej prírodnokrajinárskej časti parku umiestnenj východne od kaštieľa rastú dreviny s priemermi kmeňov 0,3 - 0,8 m, konkrétne pagaštan konský, brest, javor mliečny, javor horský, jaseň štíhly, lipa malolistá, borovica lesná, buk lesný a smreky pichľavé. Súčasťou parku je aj ovocný sad. Ide o park so zachovanými pamiatkovými hodnotami - chodníky, vodný systém s jazierkami, drobná parková architektúra a dendrologická skladba. Časť parku západne od kaštieľa bola v rámci cyklickej obnovy zrekonštruovaná.

Zaujímavosť:Kostolík Sv. Kozmu a Damiána Salónik rodiny Csákyovcov Park s mytologickými sochami, historickou kaplnkou, Csákyovským cintorínom Kontaktná mini ZOO hospodárskych zvierat Exteriérové fitnes ihrisko
História:Barokovo - klasicistický kaštieľ (17. storočie) sa nachádza v obci Žehra, časť Hodkovce. Hoci sa historicky spomína už v roku 1293, život a historický význam mu dala rodina Csákyovcov, ktorá vyše 300 rokov vlastnila neďaleký Spišský hrad. V roku 1702, potom čo sa povstalecké vojská Františka Rákócziho zmocnili a poškodili Spišský hrad, Štefan Csáky si nechal v Hodkovciach postaviť pohodlný barokový kaštieľ. V roku 1780 Emanul Csáky objekt prestaval, z vyhoretého Spišského hradu dal previezť značnú časť zbraní a vnútorného zariadenia a založil rozsiahly francúzsky park. V roku 1860 pribudovali ďalšie krídlo, čim objekt získal súčasnú uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu. Vnútorné zariadenie kaštieľa premiestnili 1959 do zbierok nábytkého múzea v Markušovciach, ktoré je súčasťou múzea Košice. V súčasnosti si návštevníci môžu pozrieť rozsiahly francúzsky park so štyrmi mytologickými sochami, kaplnku z roku 1803, rodinný cintorín Csákyovcov a zvyšky drobných romantických architektúr.
Otváracie hodiny::3.-5.júna 2022 (piatok - nedeľa) 9:00-16:00 hod
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Zdenka Zahurancová
Vlastník:Domov sociálnych služieb DOMOVINA n.o., park a kaštieľ sú majetkom Košického samosprávneho kraja
Web:www.domovina-no.sk
Email:zdenka.zahurancova@domovina-no.sk
Telefón:0911488384

English summary:The Baroque - Classicist manor house (17th century) is located in the village of Žehra, part of Hodkovce. Although it is historically mentioned as early as 1293, the Csáky family, which owned the nearby Spiš Castle for more than 300 years, gave it life and historical significance. In 1702, after the rebel troops of František Rákóczi seized and damaged Spiš Castle, Štefan Csáky had a comfortable Baroque mansion built in Hodkovce. In 1780, Emanuel Csáky rebuilt hte building, had a large part of the weapon and interior equipment transferred from the burnt-out Spiš Castle, and established an extensive French park. In 1860, another wing was added, giving hte building its current closed four-wing layout. The interior of the manor was relocated in 1959 to the collections of the Furniture Musem in Markušovce, which is part of the East Slovak Museum in Košice. At present, you can see a large French park with four mythological statues, a chapel from 1803, the Csáky family cemetry and the remains of small romantic architectures. The manor hous is home to clients with mental disabilities, who, together with employees, maintain and increase the enitre area.

Program počas podujatia

piatok - nedeľa (3.-5.júna 2022) 

- možnosť prehliadky francúzskeho parku a bylinkovej záhrady je v čase od 9:00 – 16:00 hod. s klientmi centra

- Kontaktná mini ZOO hospodárskych zvierat

- možnosť zakúpiť si hand-made výrobky remeselnej dielne klientov zariadenia (keramické, stolárske, krajčírske..)

     
 

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.