Život v cirkevných záhradách včera a dnes

Popis

Cirkev sa od nepamäti podieľala na budovaní obrazu nášho mesta a či už to bolo zastavanými plochami kostolov alebo rozsiahlymi pozemkami kláštorov a ich záhrad, vždy tvorila jeho podstatnú časť. V priebehu rokov sa tento obraz i funkcionalita jednotlivých inštitúcií a ich záhrad neustále menili a predovšetkým záhradné plochy boli stále viac okresávané. Dnešné cirkevné záhrady sú iba zlomkom toho, čím boli v minulosti, z ich pôvodnej krásy sa zachovali už iba torzá. O to dôležitejšie je neustále si ich pripomínať a zabezpečiť, aby pre ďalšie generácie zostali zachované aspoň v takom rozsahu, ako ich poznáme my teraz.

Počas tejto prehliadky sa dozviete o vzniku a úlohách cirkevných záhrad a jednotlivých komplexov v kontexte dejín mesta Bratislavy. Zablúdite do dávnej histórie, keď do Prešporka prišli prvé rády a začali zakladať svoje kláštory. Dozviete sa, aké boli ich úlohy a ciele, povieme vám, ako sa vyvíjali ich záhrady, čo sa s nimi dialo v dávnej či nedávnej minulosti a aké úlohy zohrávajú pre samotný rád i spoločnosť dnes.

Naša sprievodkyňa Vás bude sprevádzať od začiatku do konca, na každej zastávke sa zdržíte približne 20 minút. Medzi jednotlivými záhradami sa budete presúvať pešo. Prehliadka bude trvať max. 2,5 hod. Pri prihlasovaní sa na tento okruh zohľadnite, prosím, svoje fyzické možnosti.

Počas prehliadky je potrebné dodržiavať inštrukcie sprievodcu.

Okruh obsahuje tieto záhrady

Sprevádza: Ingrid Desdevises

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Presné miesto a čas stretnutia vám budú oznámené automaticky po zaplatení objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany.

Prehliadka sa koná za každého počasia. Zmena programu vyhradená.

Trvanie

do 2,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR
  • Dôchodca - 8 EUR
  • Deti – 3-18 rokov – 5 EUR

* Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detský okruh); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny okruh určený detským návštevníkom KÚZELNÁ BRATISLAVA.

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca, vstupy na vybrané miesta a kupón na malé občerstvenie v záhrade Domu Albrechtovcov (Kapitulská 1, Bratislava – Staré Mesto), ktorý môžete využiť počas víkendu 26. – 27. júna 2021 v čase od 10:00 do 17:00 hod. Kupón vám odovzdá sprievodca na začiatku prehliadky.

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil. V takom prípade účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

Pre koho je prehliadka určená

Každému, kto má záujem o cirkevné záhrady Bratislavy a zeleň v našom meste všeobecne. Vekovú kategóriu neobmedzujeme.